voor inwoners, met gemeenten

Inwoners geven service GAD een ruime voldoende

Publicatiedatum: 25 april 2016

De GAD heeft begin 2016 het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek laten uitvoeren. Wat vindt u van de afvalinzameling? Hoe waardeert u onze scheidingsstations? Hoe klantvriendelijk is de receptie? Deze en andere vragen stelde de GAD steekproefsgewijs aan inwoners van de Gooi en Vechtstreek om te peilen hoe de dienstverlening van de GAD gewaardeerd wordt.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Research2Evolve uit Hilversum voerde het onderzoek uit. Aan de hand van een vragenlijst konden inwoners een cijfer geven over verschillende onderdelen van de GAD.

Resultaten

Bijna 500 inwoners van de Gooi en Vechtstreek deden aan het onderzoek mee. Zij gaven de service van de GAD medewerkers een 7,5. Een mooi resultaat!

Andere belangrijke uitkomsten:
Scheidingstations gemiddeld: 7,5
Klantenservice: 7,4
Communicatie: 6,8
Dienstverlening totaal: 7,4

De GAD gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om haar dienstverlening verder te optimaliseren.

Meer nieuws

Al het nieuws