voor inwoners, met gemeenten

Inwoners uit Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder dan elders in Nederland

Publicatiedatum: 18 mei 2017

Zowel volwassenen als ouderen in de regio Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door problemen met gezondheid dan in de overige regio’s in Nederland. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek dat in het najaar van 2016 onder 22.000 regio-inwoners is uitgezet en in nauwe samenwerking met het RIVM en het CBS is uitgevoerd.

Volwassenen roken minder en – hoewel het laagste van heel Nederland – heeft één op de tien inwoners ernstig overgewicht. Het alcoholgebruik is hoger dan landelijk. Ruim een derde van de volwassenen en bijna de helft van de ouderen is min of meer sociaal eenzaam. Toch is ook dit lager dan landelijk.
Vergeleken met het vorige onderzoek in 2012 ontvangen ouderen minder hulp en geven zij vaker aan behoefte te hebben aan extra zorg.

Donderdagmiddag 18 mei heeft de directeur publieke gezondheid van de GGD, René Stumpel, het eerste exemplaar van de kernpunten aangeboden aan Eric van der Want, voorzitter van het portefeuillehouder overleg sociaal domein. 

Eric van der Want: ‘Dit onderzoek biedt een schat aan informatie over diverse gezondheids- en leefstijlthema’s van de inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze data vormen een belangrijke basis voor integraal beleid en intensieve samenwerking van gemeenten en instellingen’.

Hoewel het merendeel van de bevolking zich dus gezond voelt en ook psychisch gezond is, is er bij een aanzienlijk deel sprake van risicofactoren voor ziekte. Positief is dat met name ouderen behoorlijk lichamelijk actief zijn en tevreden met de eigen woning en de woonomgeving.

Via ggdgv.nl/GP2016 zijn alle resultaten te vinden.

Meer nieuws

Al het nieuws