voor inwoners, met gemeenten

Jaarverslag Veilig Thuis 2015

Publicatiedatum: 12 juli 2016

Het eerste Jaarverslag 2015 van Veilig Thuis is een feit. Het start met een samenvatting. Vervolgens komen de positionering, missie en uitgangspunten aan de orde. Na een weergave van de belangrijkste kwantitatieve gegevens kunt u lezen over de inrichting van de organisatie (o.a. taken, kwaliteit, bereikbaarheid) en de samenwerking met de gemeentelijke Uitvoeringsdiensten en de ketenpartners. Tot slot is er een korte blik op de toekomst.

Meer nieuws

Al het nieuws