voor inwoners, met gemeenten

Kerkelanden krijgt eigen milieu-eiland

Publicatiedatum: 23 februari 2016

Op 22 februari openen de ondergrondse containers van het milieu-eiland Kerkelanden hun kleppen voor bewoners en publiek. Vanaf nu kunnen omwonenden en bezoekers van winkelcentrum Kerkelanden hier terecht met al hun huishoudelijk afval. Het milieu-eiland is te vinden aan de zij-ingang van het winkelcentrum, ter hoogte van de snackbar ’Jan Kruis’. Afval wordt hier gescheiden ingezameld en door de GAD opgehaald ter verdere recycling.

Het milieu-eiland is het meest uitgebreide die tot nu toe in het Gooi te vinden is. Alle fracties die door de GAD gescheiden ingezameld worden aan huis kunt u er kwijt: glazen verpakkingen (glasbak); plastic verpakkingen/metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD); groente- fruit en tuinafval (gft); textiel en papier/karton. De container voor restafval is alleen toegankelijk voor de bewoners die boven het winkelcentrum wonen, zij hebben een speciale ‘tag’ waarmee ze de container kunnen openen. De overige containers zijn vrij toegankelijk. De GAD leegt alle containers en ziet toe op juist gebruik.

Proef integrale afvalinzameling
Het nieuwe milieu-eiland is onderdeel van de proef ‘Integrale afval inzameling Kerkelanden’ die momenteel uitgevoerd wordt door gemeente Hilversum en de GAD. De proef vindt plaats in opdracht van gemeente Hilversum en wordt uitgevoerd door de gemeenten en de GAD. Eigenaar van het winkelcentrum, DELA Vastgoed, ondersteunt het project. In eerste instantie richt de proef zich op inwoners en bezoekers van het winkelcentrum. De gemeente betrekt ook de openbare ruimte bij de proef door het plaatsen van prullenbakken waar afval gescheiden in weggegooid kan worden en door de omgeving schoon te houden. Ook de Tomin groep participeert in de proef. Het ligt in de bedoeling dat de winkeliers van Kerkelanden op termijn gebruik kunnen gaan maken van het milieu-eiland. Eerder berichtten de GAD en gemeente Hilversum dat de winkeliers al bij de opening van het milieu-eiland mee zouden doen. Echter vraagt het samengaan van de afvalstromen van winkeliers en huishoudens nog extra tijd.

Van Afval Naar Grondstof
Met integraal inzamelen wordt bedoeld dat het afval van verschillende herkomst (zoals van winkels, bezoekers en huishoudens) via dezelfde middelen wordt ingezameld. Doelstelling van deze proef is het ontwikkelen van een nieuw integraal afvalmodel voor centrumgebieden in de regio dat leidt tot meer hergebruik, minder vervoersbewegingen, efficiëntere inzameling, aanvaardbare kosten voor alle gebruikers. Dit project is onderdeel van de het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’.

Meer nieuws

Al het nieuws