voor inwoners, met gemeenten

Leerlingen onderzoeken afval bij start regionale proef

Publicatiedatum: 9 oktober 2015

Leerlingen onderzoeken afval bij start regionale proef gescheiden afvalinzameling basisscholen

Op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid heeft de start plaatsgevonden van de regionale proef ‘gescheiden afvalinzameling op basisscholen’ bij basisschool De Linde in Loosdrecht. Wethouders Joep Frijdal en Sandra van Rijkom van de gemeente Wijdemeren hebben gezamenlijk de aftrap gegeven en de leerlingen meegeholpen met het onderzoek. 

Linda Gillissen, directeur van de Linde is ontzettend blij met deze proef. “Spontaan zijn krachten bij elkaar gekomen: de gemeente, de GAD, ESE (bedrijf voor afvalscheidingvoorzieningen) en basisschool De Linde. Allen hadden dezelfde wens: hoe kan je kinderen meenemen in duurzaamheid, en wat kan je doen om ze er zo jong mogelijk bij te betrekken. Dit vind ik ontzettend mooi en bijdragen aan de verduurzaming van de regio”. 

Onderzoeken, sorteren, wegen en noteren

Bij de aftrap hebben de leerlingen het afval van de school, dat ze een week hadden opgespaard, gesorteerd en onderzocht. De bevindingen zijn door de leerlingen aan de wethouders, gemeente, directie, ESE en de GAD gepresenteerd.

Naar aanleiding van de resultaten wordt door de leerlingen een plan van aanpak voor betere afvalscheiding en hergebruik gemaakt en gaan de betrokken partijen hier verder mee aan de slag. 

Naast OBS de Linde zijn er meer scholen die aan deze proef gaan meedoen. Ieder op een eigen wijze, maar allen met het doel betere scheiding op school en bewustwording creëren bij leerlingen en hun ouders over hergebruik, scheiding en het nut ervan. 

Van afval naar grondstof

Door de gemeenten in Gooi en Vechtstreek wordt op allerlei manieren in de regio onderzocht hoe bewuster omgegaan kan worden met afval en meer hergebruik kan worden bewerkstelligen. Dit onder de noemer van afval naar grondstof. Om de boodschap van afval naar grondstof net zoals thuis, ook buitenshuis, bijvoorbeeld op school, zo goed mogelijk op de kaart te zetten, is vandaag de proef gescheiden afvalinzameling basisscholen gestart.

Meer nieuws

Al het nieuws