voor inwoners, met gemeenten

Match op meedoen

Publicatiedatum: 23 september 2016

Gemeenten en onderwijs samen op de bres voor jongeren in een kwetsbare positie

<>
In de regio Gooi en Vechtstreek willen het onderwijs en de gemeenten samen ‘gaan voor jongeren’.

Alle jongeren moeten elk op hun eigen manier meedoen

Jongeren tot 27 jaar zitten op school, werken, combineren leren en werken of hebben een dagbesteding. Jongeren die er niet in slagen dit zelf te regelen worden geholpen door het onderwijs of de gemeenten. ‘Match op meedoen’ is de slogan. De meeste projecten starten in de komende maanden. Zo worden op het MBO College Hilversum pluscoaches ingezet voor studenten die een steuntje in de rug nodig hebben.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken bezoekt jongeren die zonder werk, zonder school en zonder uitkering thuis op de bank zitten. Een crew van vijf jongeren werkt aan ‘Jonca’, een digitaal platform voor en door jongeren. Ook zijn er al zaken in gang gezet: het voortgezet onderwijs organiseert samen met het MBO College Hilversum gezamenlijke leerwerktrajecten die moeten leiden tot een startkwalificatie op het MBO.

In de afgelopen jaren heeft de regio onder andere met subsidie van het Rijk het aantal schoolverlaters teruggedrongen van ruim 800 in 2006 tot 300 in 2016. Een behoorlijke prestatie, waarmee de regio een plaats heeft in de top 5 van goed scorende regio’s. ‘Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog niet’, aldus wethouder Marianne Verhage, tijdens de ondertekening.

De projecten van Match op Meedoen draaien met steun vanuit Den Haag en zijn allemaal gericht op jongeren zonder startkwalificatie en andere jongeren in een kwetsbare positie die met deze aanpak een betere kans krijgen in de huidige dynamische maatschappij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Marjet van Elten

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Projectleider voortijdig schoolverlaten

Regio Gooi en Vechtstreek

06-13122989

m.vanelten@regiogv.nl

Bij de foto:

Kees Elsinga (bestuurder Qinas, samenwerkingsverband voortgezet onderwijs)

Marianne Verhage (wethouder Huizen en coördinerend wethouder voortijdig schoolverlaten)

Jörgen Koelemeij (bestuurder MBO College Hilversum)

Meer nieuws

Al het nieuws