voor inwoners, met gemeenten

Meer aandacht voor cultuur op basisscholen

Publicatiedatum: 15 mei 2017

Met een feestelijke bijeenkomst op 10 mei 2017 gaven de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek het startsein voor het nieuwe programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel van het programma, dat loopt tot 2020, is meer kinderen beter kennis te laten maken met cultuur. Aan dit programma wordt meegewerkt door een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in de regio.

In de nieuwe opzet krijgen de scholen handvatten aangereikt om leerlingen in contact te brengen met cultuur. Dat verwerken zij in een schoolplan. Zij kunnen gebruik maken van de zeven uitgewerkte leerlijnen die in de periode 2013-2016 zijn ontwikkeld, met als onderwerpen architectuur, beeldend, erfgoed, grafisch, literatuur, media en muziek. Deze leerlijnen bevatten content voor de leerlingen én voor de schoolteams. Kinderen komen in aanraking met cultuur via bezoeken aan musea en theaters en door actief bezig zijn met cultuur op school. Kinderen die meer willen weten worden verwezen naar passend buitenschools aanbod. Ook wordt de komende jaren de verbinding gelegd met onderbouw van het voortgezet onderwijs, met name op het onderwerp media.

Een van de sprekers, de Hilversumse wethouder Eric van der Want, is groot voorstander van cultuureducatie op scholen en ziet het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als belangrijk middel. “De Hilversumse basisscholen werken al langer met dit programma. Daardoor hebben bijna alle basisschoolleerlingen op de een of andere manier kennis kunnen maken cultuur. Met het programma 2017-2020 gaan we de cultuureducatie in Hilversum verdiepen en tegelijkertijd verbreden naar de andere regiogemeenten.”

‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is een voortzetting van het programma dat tussen 2013 en 2016 draaide en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de zeven regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek. De regionale samenwerking binnen Gooi en Vechtstreek op het gebied van cultuur en erfgoed maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma 2017–2018. Dit programma is gebaseerd op de speerpunten die de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren in een gezamenlijke agenda hebben vastgesteld.

Meer nieuws

Al het nieuws