voor inwoners, met gemeenten

Mensen met verward gedrag eerder, sneller en beter helpen

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Op 29 mei jl. verklaarden de acht gemeenten en samenwerkingspartners in de Gooi en Vechtstreek samen op te trekken in de aanpak rondom mensen met verward gedrag.
De Hilversumse wethouder Eric van der Want heeft hiervoor namens de acht gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie. Deze overeenkomst wordt gedragen door vertegenwoordigers van cliënten, familie- en naastenvertegenwoordigers.

De partners spraken af om onder andere de verschillende (hulpverlenings)ketens op elkaar af te stemmen, professionals bij te scholen inzake psychiatrische hulpverlening en de cliënt en zijn naasten beter te betrekken bij zijn hulpverlening. Verder staan 24/7 toezicht op de agenda, net als de uitbreiding van beschermd wonen en de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen.

Wethouder Eric van der Want is tevreden over de gezamenlijke aanpak: ‘Met ondertekening van deze overeenkomst laten we zien dat we voor niets weg kijken en gezamenlijk investeren in de juiste ondersteuning, opvang en zorg voor deze kwetsbare mensen. Hierbij staan zij en hun familie centraal en laat de ene hulpverlener pas los als de andere het overgenomen heeft. Wij willen deze mensen eerder, sneller en beter helpen.’

Samen een sluitend aanbod

De aanpak rondom mensen met verward gedrag maakt onderdeel uit van het beleidsplan Bescherming & Opvang. Dit beleidsplan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vele partijen, zoals inwoners, adviesraden, cliënt- en familievertegenwoordigers, gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, Veilig Thuis, Zilveren Kruis, politie, woningcorporaties, het Veiligheidshuis en het onderwijs.

Het beleidsplan Bescherming & Opvang maakt onderdeel uit van het Regionale Uitvoeringsprogramma 2017–2018. Dit programma is gebaseerd op de speerpunten die de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren in een gezamenlijke agenda hebben vastgesteld. Daarin komen actuele thema’s naar voren, zoals voldoende werkgelegenheid in de regio, het toegankelijk en bereikbaar maken van landschap en bezienswaardigheden en het versterken/positioneren van cultuur en erfgoed. Op deze en andere thema’s bevat het Uitvoeringsprogramma concrete actiepunten en afspraken.

Meer nieuws

Al het nieuws