voor inwoners, met gemeenten

Mysteryshopactie drankverkoop Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 11 augustus 2016

Naleving flink gestegen

Van half maart tot half juli heeft in opdracht van de GGD en de regiogemeenten de jaarlijkse mysteryshopactie in Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. Uit deze actie blijkt dat de naleving ten opzichte van vorig jaar flink gestegen is. Jongeren krijgen in tweederde (66%) van de gevallen geen alcohol mee. In 2015 was dit in de helft van alle gevallen.

Burgemeester Broertjes: “We zijn op de goede weg. De aanpak van de afgelopen jaren, zoals strenger toezicht, meer voorlichting en preventie aan ouders en jongeren, lijkt effectief te zijn. We willen een nog betere naleving van de Drank- en Horecawet. Dat vergt continue inspanning en alertheid.”

Bijna 200 alcoholverstrekkers uit de regio zoals horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines en cafetaria zijn bezocht. Een aantal ‘typisch’ 17-jarige jongeren onder begeleiding van onderzoekers van Buro Nuchter probeerde alcohol te kopen. Volgens de Drank- en Horecawet is het sinds 1 januari 2014 verboden alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken.

Resultaten mysteryshopactie

In de periode half maart – half juli 2016 zijn 195 alcoholverstrekkers op twee verschillende momenten bezocht. De algemene naleving is 66%. Dit is aanzienlijk beter dan in 2014 en 2015. Toen was het 49%.
De supermarkten en slijterijen scoren het best met 83% en 84%. Qua verkoopkanaal is er in de regio een duidelijke verbetering te zien bij de horeca van 30% in 2014 naar 56% in 2015 naar 66% in 2016.
Ook de cafetaria’s scoren dit keer beter met 68%, i.t.t. eerdere jaren 31% in 2015 en 42% in 2014.
Bij de sportkantines stagneert de naleving tot 45% na een stijgende lijn vanaf 2012.

De naleving in de regio Gooi en vechtstreek is aanzienlijk beter dan landelijk. De gemiddelde landelijke naleving is 36%. Ook landelijk scoren supermarkten en slijterijen het best met 63% en 61%. Cafetaria, horeca en sportkantines scoren landelijk erg laag met 29%, 27% en 17%.

Zie ook Mysteryshopacties.

Extra aandacht voor ID vragen en extra inzet toezichthouders Drank en Horecawet (BOA’s)

Om te stimuleren dat de naleving verbetert, is afgelopen jaar divers voorlichtingsmateriaal verstrekt aan alcoholverstrekkers. Daarnaast zijn er extra toezichthouders aangesteld. Deze combinatie van voorlichting en toezicht lijkt effect te hebben. Het doel van het voorlichtingsmateriaal was publiek en verstrekkers te attenderen op ID tonen/checken bij verkoop van alcohol onder de 25 jaar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vragen naar ID en leeftijd de grootste kans op goede naleving oplevert. Positief is het om te zien dat er inderdaad in 2016 veel vaker naar ID gevraagd wordt (in 79% van de gevallen in 2016 versus 60% in 2015).

Toezichthouders Drank & Horecawet – Boa’s

Het doel van mysteryshopacties is het monitoren van de naleving van de leeftijdsgrens. Voor de handhaving zijn er regionaal werkende Boa’s. Boa’s werken volgens een vastgesteld stappenplan. Hierbij wordt bij een eerste constatering meestal volstaan met een waarschuwing. De frequentie van controle wordt daarna geïntensiveerd. Bij een tweede constatering volgt een bestuurlijke boete of wordt veelal een dwangsom opgelegd.

Alle bezochte zaken ontvangen van hun gemeente een brief met het resultaat van de mysteryshopactie; een compliment als het goed ging en een waarschuwing met verbetertips als het niet goed ging en jongeren onterecht alcohol mee kregen. De resultaten worden meegenomen in de prioritering van bezoeken/controles door de toezichthouders.

De mysteryshopactie is een onderdeel van het project ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Dit project heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving.
Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers ( zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD, politie, Jellinek en Trimbos samen.

Meer nieuws

Al het nieuws