voor inwoners, met gemeenten

Nieuwe vaarverbinding en herstel schootsvelden Vesting Naarden

Publicatiedatum: 13 november 2015

Partijen bekrachtigen samenwerking ‘Naarden buiten de Vesting’

Een nieuwe vaarverbinding voor sloepen en kleine motorboten aanleggen tussen de Vecht en het Gooimeer met een passantenhaven bij Vesting Naarden. De schootsvelden van Vesting Naarden in oude glorie herstellen en een nieuw wandelpad aanleggen van de vesting naar het bezoekerscentrum van het Naardermeer. Daarover hebben de Regio Gooi en Vechtstreek, de gemeenten Naarden en Muiden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt en een convenant ondertekend.

Burgemeester Elbert Roest, als regiobestuurder verantwoordelijk voor ‘Naarden buiten de Vesting’: ”Voor de regio is het van essentieel belang dat de historische schootsvelden overgaan naar het Goois Natuurreservaat en voor de komende generaties zijn veiliggesteld. Ik ben er trots op dat de Gooi en Vechtstreek zich met dit forse gebiedsprogramma bewijst als groene regio met het beste leefklimaat van Nederland”. Gedeputeerde Talsma: “Met de vaarverbinding komt hier een veilige verbinding voor sloepen en kleine motorboten tussen de Vecht en het Gooimeer. De mooie samenwerking met partijen in de Gooi en Vechtstreek maakt het mogelijk deze verbinding aan te leggen.” De vaarverbinding moet in 2019 klaar zijn, de schootsvelden en het wandelpad eind 2016.

Westelijk schootsveld van Vesting Naarden

Toekomstige vaarverbinding Vecht-Gooimeer langs de jachthaven Naarderbos

Investering

De partijen investeren € 24,3 miljoen in het plan ‘Naarden buiten de Vesting’. Daarvan komt 19,1 miljoen uit het Groene Uitweg-programma dat is opgezet om de unieke kwaliteiten van de Vechtstreek te waarborgen en te ontwikkelen. De overige bijdragen komen van de provincie Noord-Holland, de gemeente Naarden, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat.

Al gerealiseerd of in planning

Een aantal onderdelen van het plan ‘Naarden buiten de Vesting’ is al in uitvoering. De verbetering van de landbouwstructuur in de Binnendijksche-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder is in juli 2014 afgerond. Via deze polder en golfbaan Naarderbos is een natuurstrook aangelegd als onderdeel van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer. De Schootsvelden worden eigendom van het Goois Natuurreservaat, opgeknapt en in agrarisch beheer uitgegeven. Vesting Naarden is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die is aangemeld voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Met het herstel van de openheid van de schootsvelden wordt de militaire functie daarvan goed zichtbaar. In 2016 gaan de partijen aan de slag met het aanpassen van de Naardertrekvaart voor de toename in recreatief gebruik, de aanleg van de passantenhaven bij Vesting Naarden, de bouw van nieuwe bruggen, een sluis in de aansluiting van de vaart met het Gooimeer en de mechanisatie van de Keetpoortsluis, de Naarderpoortbrug en de Hakkelaarbrug.

Samenwerking

‘Naarden buiten de Vesting’ is een project van de Regio Gooi en Vechtstreek, de gemeenten Naarden en Muiden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland. Over de samenwerking ’Naarden buiten de Vesting’ is een brochure gemaakt die verkrijgbaar bij de gemeente Naarden via info@Naarden.nl. Meer informatie: www.noord-holland.nl/groeneuitweg

Meer nieuws

Al het nieuws