voor inwoners, met gemeenten

Nog steeds te veel alcoholverkoop aan jongeren onder 18 jaar

Publicatiedatum: 23 augustus 2017

De afgelopen maanden heeft in opdracht van de regiogemeenten en de GGD de jaarlijkse alcohol Mystery-shopactie in Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. Uit de steekproef blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol aan jongeren nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Jongeren onder de 18 krijgen in bijna twee derde van de gevallen (64 %) geen alcohol mee. In 2016 was dit 66%. 
Volgens de Drank- en Horecawet is het sinds 1 januari 2014 verboden alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken. Jongeren onder de 18 kregen toen nog in de helft van het aantal gevallen alcohol mee.

De Mystery-shopactie is een van de maatregelen uit het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Jeugd 2017-2020 en wordt sinds een aantal jaren in de regio uitgevoerd. Dit plan heeft als doel alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek terug te dringen. Aan het Preventie- en Handhavingsplan werken gemeenten, GGD/GHOR, Jellinek, Jeugd en Gezin en politie samen.

In de periode maart tot en met juni 2017 zijn bijna 170 alcoholverstrekkers op twee onverwachte momenten bezocht. Horecabedrijven, winkeliers en sportkantines werden ‘verrast’ met een bezoekje. Een aantal 17-jarige jongeren probeerde onder begeleiding van onderzoeksbureau Nuchter alcohol te kopen. Ook al zijn de resultaten nog niet goed genoeg, het gaat beter dan in 2014 en 2015. Toen kregen de jongeren nog in de helft van het aantal gevallen alcohol mee.

Figuur: De resultaten per verkoopkanaal in 2017

Bij de sportkantines is de naleving van de leeftijdsgrens nog steeds het laagst, maar wel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De naleving van de leeftijdsgrens door supermarkten en slijterijen is het hoogst, maar minder goed dan vorig jaar. Na een sterke verbetering bij de horeca na invoering van de nieuwe Drank en Horecawet, is de naleving in 2017 iets teruggelopen. Ook de cafetaria scoren iets minder dan in 2016. 

Alle bezochte zaken ontvangen van hun gemeente een brief met het resultaat van de Mystery-shopactie; een compliment als het goed ging en een waarschuwing met verbetertips als het niet goed ging en jongeren onterecht alcohol mee kregen. Om te stimuleren dat de naleving verbetert, is divers voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld aan alcoholverstrekkers. Daarnaast zijn er extra toezichthouders (BOA’s) aangesteld voor de handhaving van de wet. Na een waarschuwing volgt bij herhaling een boete.

Landelijk wordt in de week van 7 tot 14 september een themaweek van NIX 18 georganiseerd. Deze landelijke campagne staat in het teken van het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop en consumptie van alcohol. Ook in onze regio wordt hier extra aandacht aan gegeven.

Meer nieuws

Al het nieuws