voor inwoners, met gemeenten

Presentatie concept RSA bij Regiopodium

Publicatiedatum: 23 december 2015

Op 11 december was het zevende Regiopodium. De concept- regionale samenwerkingsagenda 2016-2018, waarin zijn opgenomen de speerpunten die vanuit alle gemeenteraden zijn ingebracht, werd gepresenteerd en overhandigd.

Het is een historisch moment. De gemeenteraden in deze regio zetten breed in op een versterkte belangenbehartiging en regievoering op groen, wonen, economie, mobiliteit, duurzame energie en hergebruik grondstoffen. Ook op terrein van de maatschappelijke zorg zijn de speerpunten benoemd.

Meer informatie over de RSA

Meer nieuws

Al het nieuws