voor inwoners, met gemeenten

Prijsvraag Digitale Economie Metropoolregio Amsterdam

Publicatiedatum: 6 oktober 2015

1.000.000 euro beschikbaar voor winnend voorstel

Per 1 oktober 2015 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de prijsvraag digitale economie. Met deze unieke aanpak willen de gemeenten uit de metropoolregio (MRA) de creativiteit, kennis en kunde uit de markt (kennisinstellingen, bedrijven en andere geïnteresseerden) gebruiken om de digitale economie te stimuleren en naar een hoger niveau te brengen. Voor de winnende inschrijving(en) is maximaal 1.000.000 euro beschikbaar aan publieke middelen. Dit geld kan gebruikt worden om de winnende inschrijving(en) te ondersteunen om daadwerkelijk tot realisatie te komen.

MRA belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie

De MRA heeft al een sterke positie op het gebied van digitale economie door onder meer:

  • Aanwezigheid van AMS-IX als één van de grootste internet exchanges in de wereld en veel huishoudens en bedrijven met een breedband internet aansluiting.
  • Een sterke wetenschappelijke positie in dataopslag, -verwerking en -analyse en een groot aantal datageoriënteerde bedrijven en start-ups.
  • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die slimme digitale toepassingen ontwikkelen en vermarkten

Met de prijsvraag hopen de gemeenten de concurrentiepositie van de MRA op het gebied van digitale economie te verbeteren. De regio wil internationaal voorloper zijn met de aanwezige digitale infrastructuur en het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen.

Procedure, selectie en beoordeling

De gemeente Amsterdam schrijft namens de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam de prijsvraag uit. De prijsvraag kent twee rondes. In de eerste ronde krijgen alle geïnteresseerden de kans een inschrijving te doen. De inschrijving bevat een beschrijving van de visie op digitale economie en een doorkijk naar het concrete projectplan dat uiteindelijk in de tweede ronde wordt uitgewerkt.
In de tweede ronde worden de inschrijvers van de vijf beste voorstellen uitgenodigd om met een gedetailleerde uitwerking inclusief business case te komen en een presentatie te geven aan een jury. De jury beoordeelt de uitgewerkte projectplannen op de volgende criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie en haalbaarheid, en impact.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via Tenderned.
Op 12 oktober vindt er een informatiesessie plaatst waar u zich kunt inschrijven. Meer daarover vindt u ook op Tenderned

Meer nieuws

Al het nieuws