voor inwoners, met gemeenten

Proef integrale afvalinzameling Kerkelanden

Publicatiedatum: 8 oktober 2015

Bewoners, winkeliers en gemeente slaan handen ineen

Vanaf begin volgend jaar gaan huishoudens en winkeliers van winkelcentrum Kerkelanden als proef gezamenlijk grondstoffen gescheiden inzamelen. Dit is gisteren tijdens de kick off van de proef integrale afvalinzameling Kerkelanden door regionaal bestuurder en wethouder Hilversum, Nicolien van Vroonhoven verteld. 

Nadat de raad van Hilversum positief heeft besloten worden de voorbereidingen in gang gezet om de proef integrale inzameling begin 2016 te laten starten. Met integraal inzamelen wordt bedoeld dat het afval van verschillende herkomst (zoals winkels en huishoudens) via dezelfde middelen wordt ingezameld. Daarnaast wordt aangehaakt met afval uit de openbare ruimte. De regionale proef in Kerkelanden is uniek in Nederland, omdat er meerdere soorten afval gescheiden worden ingeleverd. 

Doelstelling van de proef is het ontwikkelen van een nieuw integraal afvalmodel voor centrum-gebieden in de regio dat leidt tot meer hergebruik, minder vervoersbewegingen, efficiëntere inzameling, aanvaardbare kosten voor alle gebruikers, participatie en duurzame samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. Gedurende de proef worden tevens organisatorische, juridische en financiële knelpunten in kaart gebracht. Hierbij wordt de samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NVRD gezocht.

Op 6 oktober is de kick off geweest van dit unieke project. De verschillende betrokkenen waren aanwezig in het winkelcentrum. Nicoline van Vroonhoven gaf in haar welkomstwoord aan dat de gemeenteraad van Hilversum zeer betrokken is bij het onderwerp en enthousiast is over het idee. 
Ook het Ministerie van I&M was vertegenwoordigd in de persoon van mevrouw De Jong. Zij benadrukte dit experiment te gaan volgen en nauw betrokken te willen zijn bij de ontwikkelingen.

Gedurende dit project worden diverse onderzoeken gedaan, waaronder sorteeranalyses: welk afval komt er vrij bij ondernemers en past dit bij het afval van de huishoudens. Maar ook enquêtes waarin nader onderzocht wordt wat de huidige beleving is van afvalscheiding bij huishoudens en ondernemers. Begin 2016 wordt van start gegaan met de inzameling. Na een jaar volgt een evaluatie met een advies dat regionaal opgeschaald kan worden.

Meer nieuws

Al het nieuws