voor inwoners, met gemeenten

RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland ondertekenen intentieverklaring voor samenwerking

Publicatiedatum: 7 december 2016

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de Gooi en Vechtstreek (G&V) en de Regionale Ambulancevoorziening GGD Flevoland gaan nauwer samenwerken. Met het ondertekenen van een intentieverklaring tussen beide partijen wordt blijk gegeven van vertrouwen in een gezamenlijke toekomst.

Extern onderzoek heeft uitgewezen dat de RAV als onderdeel van de regionale organisatie op termijn te kwetsbaar is. Dat komt omdat verwachte nieuwe wetgeving uit zal gaan van Europese aanbesteding van concessies voor ambulancezorg. De RAV Gooi- en Vechtstreek behoort tot de beste van het land maar is te kleinschalig voor de te verwachten aanbestedingssituatie.

De regio vindt ook dat de ambulancedienst, die vrijwel geheel uit private middelen (via zorgverzekeraars) wordt gefinancierd, beter tot zijn recht komt buiten een overheidsverband. Bij de RAV Gooi en Vechtstreek geldt al een ander loonhuis en de RAV valt onder andere wet- en regelgeving dan voor andere onderdelen van de regio, zoals de GAD en de GGD.
Mevrouw Joan de Zwart-Bloch, die in de regio bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RAV: “De kwaliteit van de ambulancevoorziening is in onze regio heel hoog, we scoren wat betreft aanrijdtijden in de landelijke top drie. Dat blijft zo: het servicegehalte staat los van de organisatievorm en blijft onverminderd hoog.”
Een van de door de onderzoekers voorgelegde opties is samenwerking met ambulancedienst Flevoland. Het Algemeen Bestuur heeft op 7 december besloten dat dit scenario de meeste slagingskans biedt voor een goede voortzetting van de organisatie. Door de krachten te bundelen is de nieuwe organisatie goed voorbereid op de komende Europese aanbesteding van ambulancezorg in 2020.
Om verdere stappen mogelijk te maken, wordt RAV Gooi en Vechtstreek ondergebracht in een non-profit stichting.

Meer nieuws

Al het nieuws