voor inwoners, met gemeenten

RAV Gooi en Vechtstreek scoort goed in sectorrapport

Publicatiedatum: 26 oktober 2015

Recent is het jaarlijkse sectorrapport ‘Ambulances in-zicht 2014’ van Ambulancezorg Nederland (AZN) verschenen. In dit rapport, waarin een uitgebreide analyse wordt gegeven van de prestaties van de 25 ambulanceregio’s in 2014, steekt de RAV Gooi en Vechtstreek net als voorgaande jaren gunstig af.

Op tijd
Samen met de regio Zuid Limburg heeft de RAV Gooi en Vechtstreek de beste score van Nederland voor wat betreft de aanrijtijden bij spoedritten. Maar liefst 97% van deze ritten was in 2014 binnen de wettelijk gestelde termijn van 15 minuten ter plaatse. Bij het A2 vervoer, dat wil zeggen géén levensbedreigende situatie maar wel ambulancevervoer nodig, was 98% van de Gooise ambulances binnen de opgelegde termijn van 30 minuten aanwezig.

Ambulances in zicht
In totaal werden in 2014 in heel Nederland bijna 1,2 miljoen ambulanceritten gereden, 4% meer ten opzichte van 2013. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek steeg het aantal ritten met bijna 7%: er werden in 2014 17.121 ritten gereden versus 16.025 ritten in 2013. Ambulancezorg Nederland gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de stijging van het aantal ritten.

Meer nieuws

Al het nieuws