voor inwoners, met gemeenten

Record aantal scholen Week van de Lentekriebels

Publicatiedatum: 15 maart 2017

Thema Week van de Lentekriebels 2017: Respect

Op 20 maart 2017 start de twaalfde editie van de Week van de Lentekriebels. Dit jaar staat de Week in het teken van Respect. Het is belangrijk als school te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Met relationele en seksuele vorming kun je hiervoor een goede basis leggen.

Record aantal deelnemende scholen

Zoals ieder jaar coördineert GGD Gooi en Vechtstreek in samenwerking met Jeugd en Gezin, de Week van de Lentekriebels. Dit jaar met een record aantal van 28 deelnemende scholen.
Scholen met regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast doet ook een organisatie voor naschoolse opvang, KinderVilla en Koninklijke Visio Onderwijs mee aan Lentekriebels. Bovendien presenteren de bibliotheken in Gooi en Vechtstreek een deel van hun collectie rondom het thema ‘relationele en seksuele vorming’. Zij richten speciaal een themahoek in.

Officiële startschot

De Week zal officieel gestart worden door de Curtevenne school in Kortenhoef. Op maandag 20 maart om 08:45 uur dragen de leerlingen gezamenlijk, op het schoolplein, het gedicht Respect voor, gevolgd door het lied “Je mag er zijn”. Ter afsluiting zullen vooral de juffen losgaan op het lied Respect van Aretha Franklin.
De dag eindigt met het huiswaarts gaan van de leerlingen met hartjesballonnen op een stokje om daarmee thuis iemand blij te maken.

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een landelijke themaweek over ‘relationele en seksuele vorming’ voor het basisonderwijs. Seksualiteit is een verplicht thema binnen de Kerndoelen van het onderwijs. Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het in groep 1 t/m 8 onder meer over kriebels in je buik, vriendschap, verliefdheid, lichamelijke veranderingen en -verschillen, puberteit, respect, seksuele weerbaarheid en –diversiteit.  Dat gebeurt op een manier, die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Ook krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor elkaar en in het bijzonder voor seksuele diversiteit zoals homoseksualiteit.

Kijk voor meer informatie op www.weekvandelentekriebels.nl.

 

Meer nieuws

Al het nieuws