voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek zet zich in voor behoud buslijn 150 (Almere – Utrecht – Uithof)

Publicatiedatum: 13 mei 2016

De regiogemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek voeren druk uit bij de gemeente Almere om
buslijn 150 (sneldienst Almere – Utrecht – Uithof) te behouden.

Almere heeft besloten om de proef met de snelbus van Almere naar Utrecht per 9 juli a.s. te
beëindigen. De lijn komt ook niet meer voor in de aan te besteden nieuwe concessie voor de periode 2018-2027.

Buslijn 150 heeft met de verdere groei van de metropoolregio aan de oostzijde Amsterdam en de
relatie met de regio Utrecht en het universiteitscentrum de Uithof grote toekomstwaarde, alsmede
voor inwoners van Blaricum en Huizen die naar Almere of Utrecht reizen. Om de lijn tot de nieuwe
concessieperiode (januari 2018) te behouden, hebben de direct betrokken gemeenten (colleges B&W
van Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren) de bereidheid uitgesproken hieraan een financiële bijdrage
van € 30.000,– te willen leveren voor de periode tot 2018.

Zienswijze aanbesteding busvervoer Almere

In een eerder stadium is het belang van buslijn 150 aangegeven. Ondanks de argumenten is in de
zienswijze aanbesteding busvervoer Almere 2018-20127 de buslijn niet automatisch in de nieuwe
concessie overgenomen. Wel is aangegeven de lijn als optie binnen de scope van de nieuwe concessie
mee te nemen, echter zonder er ene financiële vergoeding voor te reserveren. Daarmee wordt het
voortbestaan van de buslijn overgelaten aan het marktmechanisme.

Meer nieuws

Al het nieuws