voor inwoners, met gemeenten

Regio ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

Publicatiedatum: 26 januari 2017

Dinsdag 25 januari hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. De Regio Gooi en Vechtstreek is namens de zeven regiogemeenten een van de ondertekenaars. Andere ondertekenaars zijn de Rijksoverheid, VNG, verschillende bedrijven, milieuorganisaties en tal van andere regio’s, gemeenten, instellingen en organisaties. Het Nationaal Grondstoffenakkoord sluit aan bij het regionale uitvoeringsprogramma en de aanpak van de GAD om meer afval gescheiden in te zamelen, grondstoffen hoogwaardig te hergebruiken en de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: “We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en dit is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken”.

Bij grondstoffenhergebruik wordt minder energie gebruikt, dan bij het verwerken van nieuwe ‘primaire’ grondstoffen. Daarmee worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. De ondertekenaars gaan nu samen concrete plannen uitwerken om de omslag naar een circulaire economie te versnellen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. 

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek delen de ambitie van het kabinet om samen met maatschappelijke partners in 2030 een tussen-doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (zoals mineraal, fossiel en metalen). De raden van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren) hebben de circulaire economie/grondstoffentransitie hoge prioriteit gegeven. Circulaire economie vormt, naast schone energie/energietransitie, een van de twee pijlers binnen het regionale uitvoeringsprogramma Milieu en Duurzaamheid.

Gerben Struik, bestuurlijk verantwoordelijk voor het programmaonderdeel ‘circulaire economie’ in Gooi en Vechtstreek geeft het belang aan van de integrale aanpak bij de transitie naar de circulaire economie: “Het programmaonderdeel circulaire economie van Gooi en Vechtstreek richt zich op alle in het gebied vrijkomende producten en grondstoffen, zowel van gemeenten, instellingen, scholen, bedrijven, natuur- en plassenbeheerders als die van de huishouden. Samenwerking en een integrale aanpak zijn nodig in de transitie naar een circulaire economie. Het vergroten van de lokale circulariteit en het stimuleren van hoogwaardige verwaarding van producten en grondstoffen is gekoppeld aan het creëren van werkgelegenheid en het verminderen van vervoersstromen”.

Meer nieuws

Al het nieuws