voor inwoners, met gemeenten

Regionaal economische uitvoeringsagenda geeft richting aan de regionale economie

Publicatiedatum: 12 april 2016

De Economic Board Gooi & Vechtstreek (EBG&V) heeft op verzoek van de portefeuillehouders Economie een regionaal Economische uitvoeringsagenda EBG&V 2016 opgesteld. Met de regionaal economische uitvoeringsagenda wil de EBG&V richting geven aan het economische beleid van de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek.

De EBG&V ziet Gooi en Vechtstreek als subregio van Amsterdam. De regio vormt een belangrijke schakel in de Media Valley: sterk in content, creatieve toepassingen en cross-overs met bijvoorbeeld de zorg. Tegelijkertijd is het gebied aantrekkelijk voor inwoners, recreanten en toeristen door de vele diverse landschappen en plassen, en een rijk aanbod van cultuur en erfgoed.

Gooi en Vechtstreek staat voor grote uitdagingen. De arbeidsmarkt, het kennisklimaat en de economie blijven de komende jaren namelijk veranderen. Om goed te kunnen inspelen op de veranderingen, is samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen cruciaal (triple helix).

Al deze aspecten komen terug in de regionaal economische uitvoeringsagenda. Aan de hand van 6 uitvoeringslijnen wordt beschreven hoe de economie in de regio kan worden versterkt. De kernkwaliteiten van de regio staan hierbij centraal.

De EBG&V zet zich in voor de economische versterking van de regio. De Board bestaat uit ondernemers en vertegenwoordigers van overheden, onderwijs- en kennisinstellingen.

Meer informatie

Marijn den Uijl
m.denuijl@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws