voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 1-2-2016

Publicatiedatum: 1 februari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Nu negentig vluchtelingen
Op Crailo vindt de opvang van inmiddels negentig vluchtelingen plaats. Het waren er ongeveer honderd, maar een aantal vluchtelingen is de afgelopen weken naar andere opvanglocaties in Nederland vertrokken in overleg met COA en IND. Van alle vluchtelingen is bekend waar ze zich bevinden.
De opvang verloopt zonder grote incidenten, met één uitzondering: een vechtpartij tussen twee inwoners afgelopen week. De politie was snel ter plekke, maar toen bleek de onenigheid al gesust.

Zeshonderd in plaats van twaalfhonderd
De burgemeesters van de zeven regiogemeenten die samen het Opvangverbond vormen, hebben afgelopen week aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevraagd om niet langer uit te gaan van de opvang van 1200 vluchtelingen op Crailo. Ze willen dit jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo opvangen en op grond van gesprekken met bewoners uit omliggende buurten besluiten of eventueel een verhoging van dat aantal aan de orde kan zijn. Een besluit van de burgemeesters daarover betreft dus niet de opvang dit jaar, maar heeft betrekking op de opvang vanaf volgend jaar.
Het COA heeft de vraag van de burgemeesters gehoord en is met de grondeigenaar van Crailo, Provincie Noord-Holland, in gesprek over aankoop van de grond op Crailo.
Dat overleg zal nog enige tijd in beslag nemen, de uitkomst zullen we zo spoedig mogelijk met u delen.

Rondetafelgesprekken
De burgemeesters gaan de komende maanden rondetafelgesprekken aan met buurtbewoners. Ze luisteren naar klachten en ideeën en leggen uit wat er op Crailo gaande is en wat er staat te gebeuren. Ook vertegenwoordigers van betrokken organisaties als het Leger des Heils, COA en politie kunnen aanschuiven. De eerste bijeenkomst vindt deze maand plaats in de wijk Oostereng Zuid in Bussum. Die wijk ligt relatief dichtbij Crailo, veel bewoners hebben vragen over de veiligheid en het leefklimaat als later dit jaar nieuwe vluchtelingen op Crailo zijn gearriveerd. Bewoners van die wijk zullen per brief worden uitgenodigd. Ze kunnen zich via een speciaal daartoe ingericht telefoonnummer aanmelden en aangeven over welke thema’s ze met de burgemeester en anderen willen praten. Aan elk rondetafelgesprek doen maximaal 25 mensen mee.

Meer nieuws

Al het nieuws