voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 14-20 maart 2016

Publicatiedatum: 15 maart 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Start asielprocedure voor 33 vluchtelingen; vanaf mei 300 bewoners op Crailo

Crailo

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft dinsdag 15 maart 33 mensen naar Ter Apel (Gr.) gebracht waar hun asielprocedure van start gaat. Mochten mensen uit deze groep in aanmerking komen voor verdere opvang in ons land dan keren ze niet terug naar Crailo, volgens de procedures van de IND. Ze zullen in dat geval elders op een azc worden geplaatst.

De actie van IND sluit een week af waarin verschillende bewoners hun onvrede over het uitblijven van een start van de procedure uitten bij het management op Crailo, het Leger des Heils.

Burgemeester Elbert Roest van Laren heeft het afgelopen weekend namens de in het Opvangverbond verenigde zeven gemeenten uit Gooi- en Vechtstreek plus Eemnes poolshoogte genomen op Crailo en de bewoners gesproken over hun frustratie. Roest woonde eerder namens de gemeenten een bescheiden demonstratie bij van de bewonersgroep, vlak buiten het terrein.

Ondanks de frustraties verloopt de opvang nog altijd veilig en zonder incidenten.

Vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo

Provincie Noord-Holland, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de regiogemeenten zijn op dinsdag 8 maart overeengekomen dat vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo zullen worden opgevangen. De opvang zal plaats vinden in bestaande gebouwen op het terrein van de Veiligheidsregio. Het COA zal dan de regie over de opvang overnemen.

Tegelijkertijd gaan genoemde partijen nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de aankoop van aanpalende grond, eveneens aan de oostzijde van Crailo. Daar zal het COA dan opvang realiseren van nog eens 300 vluchtelingen, zodat volgend jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo verblijven.

De regio heeft zich eerder bereid verklaard om, kleinschalig en verdeeld over de regio, nog eens 600 opvangplaatsen te realiseren. Overleg daarover verloopt via zogeheten regietafels, onder leiding van de rijksoverheid.

Rondetafelgesprekken

In navolging van succesvolle rondetafelgesprekken in Gooise Meren en Laren, zullen bewoners van Hilversum op dinsdag 15 maart en – bij voldoende belangstelling – op maandag 21 maart bijeenkomen. Het doel van de bijeenkomsten is om met elkaar gedachten en ideeën uit te wisselen over de komst van vluchtelingen op het terrein van het voormalige azc Crailo.

Voor de rondetafelgesprekken – alle van 19.00 tot 20.15 uur – kunt u zich aanmelden door op kantoortijden te bellen naar 035-692 6400 (het speciale ‘ronde-tafel-nummer’ van regiokantoor Gooi- en Vechtstreek). U hoort dan ook waar de rondetafelgesprekken plaatsvinden. De aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Per bijeenkomst kunnen maximaal 35 inwoners aanschuiven. Alleen aangemelde inwoners van Hilversum zijn welkom. Uw aanmelding wordt aan de deur gecontroleerd. U dient zich bij binnenkomst van de avond te legitimeren.

De burgemeester en een wethouder zijn aanwezig tijdens de rondetafelgesprekken. Raadsleden, de buurtcoördinator en de wijkagent zijn ook uitgenodigd. Op deze manier wordt het gesprek vooral gevoerd met en tussen inwoners van Hilversum.

Hulp uit samenleving

Nog steeds toont de samenleving een warm hart voor de opvang op Crailo. Er zijn tientallen vrijwilligers dagelijks actief en uit de samenleving komen nog altijd bijzondere blijken van hulp. Deze week bijvoorbeeld via de Bussumse voetbalclub B.F.C. die voetbalshirts en –schoenen leverde aan de groep op Crailo. Uit een erfenis van de in 2014 overleden Kortenhoefse kunstenaar Dick Baas zijn schilderijen bezorgd ter verlevendiging van de gebouwen op het terrein.

Alle informatie en updates vindt u op www.regiogenv.nl en uw gemeentelijke site.

Meer nieuws

Al het nieuws