voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 16-2-2016

Publicatiedatum: 16 februari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Crailo
De sfeer is rustig en veilig, er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Afgelopen dinsdag – 8 februari – is een grote vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Daarop kregen de in groten getale aanwezige vrijwilligers allerlei informatie van het Leger des Heils, dat namens de regio het management uitvoert op Crailo. Onderwerpen waren: de communicatie door vrijwilligers over de activiteiten op Crailo en het verdelen van taken in verschillende ‘aandachtsteams’. Zo’n team houdt zich bijvoorbeeld bezig met sportactiviteiten, zwemmen of bibliotheekbezoek. Er wordt steeds meer met ‘buddy’s’ gewerkt, waarbij een vrijwilliger gekoppeld is aan een of meerdere bewoners.

Regio
Er is grote belangstelling voor de rondetafelgesprekken die morgen in Gooise Meren worden gevoerd. De twee sessies in de buurt Oostereng Zuid zijn allebei volgeboekt. Er is inmiddels een wachtlijst die een extra sessie mogelijk maakt. Burgemeester Albertine van Vliet van Gooise Meren heeft laten weten dat ook met deze buurtbewoners eind februari een rondetafelgesprek wordt georganiseerd. Ze zullen daartoe persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
De rondetafelgesprekken van morgen zijn de eerste twee van een serie in de hele regio. De organisatie daarvan is in handen van de betreffende gemeente. Buurtbewoners worden telkens tijdig per brief op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om zich aan te melden.
Op de gesprekken praten per keer maximaal 25 buurtbewoners met de burgemeester en met vertegenwoordigers van organisaties die bij de opvang van vluchtelingen op Crailo betrokken zijn. De sessies zijn bewust kleinschalig en buurtgericht opgezet zodat de deelnemers elkaar kunnen informeren over de opvang van vluchtelingen op Crailo en naar elkaar kunnen luisteren.

Meer nieuws

Al het nieuws