voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 22 februari 2016

Publicatiedatum: 22 februari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

De opvang van 90 vluchtelingen op Crailo verloopt goed. Het Leger des Heils, dat zorg draagt voor het management op de locatie, meldt geen (gewelds-)incidenten.

Crailo: het wachten duurt langer
De vluchtelingen die nu al enige maanden op Crailo verblijven, doen dat in afwachting van de start van hun registratieprocedure. Die procedure – op andere locaties in het land – kan, zoals het kabinet inmiddels heeft laten weten, 15 maanden duren. Omdat hen eerder was gemeld dat de procedure maximaal 6 maanden zou duren, is er sprake van teleurstelling, zorgen en frustratie. Deze gevoelens worden nog versterkt door berichten over de toegenomen bombardementen in delen van Syrië. Het Leger des Heils probeert de gevoelens zo veel mogelijk te kanaliseren. Ondanks de zorgen is er veel betrokkenheid van vluchtelingen bij de zorg voor het optimaal functioneren van de locatie. Zo was er een feestelijke gezamenlijke Valentijnsviering op 14 februari 2016. De vele vrijwilligers helpen het Leger des Heils om de zaken goed en veilig te laten verlopen.

Buurtgesprekken in Oostereng
De gemeente Gooise Meren heeft 2000 huishoudens in de wijk Oostereng gevraagd deel te nemen aan buurtgesprekken rond de opvang van vluchtelingen op het terrein van het voormalige AZC Crailo. Het gaat om kleinschalige gesprekken, waarbij per sessie 25 buurtbewoners aanschuiven. De gemeente wil van de bewoners weten wat voor gedachten, zorgen en ideeën er bij hen leven rond de komst van de vluchtelingen op Crailo. Daarover zijn de provincie (eigenaar van het terrein) en het COA in gesprek.
De 1e twee gesprekken vonden plaats op 16 februari 2016, de 2e serie staat gepland voor dinsdag 23 februari 2016. Ook op dinsdag 1 maart 2016 vinden er 2 gesprekken plaats. De animo voor deze gesprekken die in de wijk plaatsvinden is groot, de 1e ervaringen positief. Met name de mogelijkheid om zich te uiten, wordt door de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Bewoners konden zich op een centraal nummer persoonlijk aanmelden en krijgen bericht wanneer zij verwacht worden. Bewoners (uit andere wijken) die geen brief hebben ontvangen, kunnen zich niet aanmelden. De aanmelding is inmiddels gesloten. In navolging van Gooise Meren gaan de komende tijd ook andere gemeenten met bewoners in gesprek.

Overleg over langdurige opvang op Crailo
Provincie Noord-Holland, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de bestuurders van de regiogemeenten zijn nog altijd met elkaar in overleg over een eventuele uitbreiding van het aantal vluchtelingen dat nu op Crailo wordt opgevangen. De provincie is eigenaar van de grond en de gebouwen op Crailo. De regio heeft enkele weken geleden de wens bij het COA neergelegd om de opvang op Crailo te beperken tot maximaal 600 vluchtelingen voor een periode van maximaal 10 jaar. Die wens wordt nadrukkelijk meegenomen in de scenario’s voor opvang die dezer dagen worden besproken. Naar verwachting presenteren de partijen in maart 2016 het resultaat van de besprekingen.

Meer nieuws

Al het nieuws