voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 26-1-2016

Publicatiedatum: 26 januari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Nog geen akkoord over opvang vluchtelingen

De onderhandelingen tussen provincie Noord-Holland en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over aanschaf van een terrein voor opvang in de regio Gooi en Vechtstreek, duren ook deze week onverminderd voort.

Eind vorig jaar maakte het COA zijn wens bekend om op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo 800 tot maximaal 1200 vluchtelingen op te vangen – inclusief de groep van ongeveer 100 huidige bewoners. Die opvang zou volgens de plannen tien jaar duren. Sindsdien onderhandelt het COA met de eigenaar van grond en opstallen op Crailo, de provincie Noord-Holland, over aanschaf van de locatie.

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek en Eemnes, verenigd in het Opvangverbond, volgen die onderhandelingen op de voet. De burgemeesters en wethouders van deze gemeenten tonen zich daarbij gevoelig voor zowel positieve als negatieve maatschappelijke reacties op de opvang van vluchtelingen. Zo blijkt uit gesprekken met de bevolking dat het draagvlak voor grootschalige opvang afneemt.

De huidige opvang op Crailo verloopt intussen zonder noemenswaardige incidenten of overlast voor de omgeving. De vluchtelingen nemen onder de organisatorische hoede van het Leger des Heils deel aan verschillende maatschappelijke activiteiten. De kinderen volgen onderwijs in de regio. De veiligheid op en rond het terrein is goed.

Meer nieuws

Al het nieuws