voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 29 maart – 4 april 2016

Publicatiedatum: 29 maart 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Nog ongeveer 30 bewoners wachten op start procedure, in voorjaar 300 vluchtelingen op Crailo 

Crailo
De afgelopen week zijn wederom twee groepen vluchtelingen vanaf Crailo vertrokken naar een Proces Opvang Locatie (POL) . Een groep vertrok op dinsdag 22 maart naar Doetinchem
Een groep vertrok woensdag 23 maart naar Budel. Eén jongen is woensdag vertrokken naar Luttelgeest omdat hij nog minderjarig is en de opvang daar meer bij hem past.
Vrijdag vertrokken er nog twee personen naar Budel. Op dit moment zijn er nog 27 personen aanwezig op Crailo in afwachting van de start van hun procedure. Die start binnen twee maanden. Met de overgebleven groep bewoners gaat het goed op Crailo.
Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) neemt vanaf mei het management over op Crailo van het Leger des Heils. In de loop van het voorjaar zal het COA 300 vluchtelingen op Crailo huisvesten.
De bewoners die tot op heden op Crailo in de noodopvang hebben gezeten, maken mogelijk ook onderdeel uit van deze groep bewoners. Zekerheid daarover kunnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA, die verantwoordelijk zijn voor de procedure en de plaatsing, niet geven. Het is overigens geen beleid om vluchtelingen terug te laten keren naar een azc in dezelfde regio als waar ze eerder in de noodopvang zaten.
De regioburgemeesters hebben er bij beide partijen op aangedrongen, dit wel mogelijk te maken. Veel vluchtelingen hebben in het afgelopen half jaar een band opgebouwd met onze regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die al hier enige maanden naar school gingen.

Bestuurlijk
Het onderzoek duurt voort naar de mogelijkheden voor de aankoop van een stuk grond naast het terrein waar tot op heden de noodopvang plaatsvindt, aan de oostzijde van Crailo. Daar zal het COA na een akkoord met grondeigenaar provincie Noord-Holland en de regiogemeenten opvang realiseren van nog eens 300 vluchtelingen, zodat volgend jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo verblijven. Naar verwachting zal het onderzoek medio april zijn afgerond. Dan zullen partijen de resultaten bespreken en tot afspraken komen over de aanschaf van genoemd terrein om er vluchtelingenopvang mogelijk te maken.
De regio heeft zich eerder bereid verklaard om, kleinschalig en verdeeld over de regio, nog eens 600 opvangplaatsen te realiseren. Overleg daarover verloopt via zogeheten regietafels, onder leiding van de rijksoverheid.

Buurtgesprekken Huizen
Op de agenda van de reguliere vergadering van één van de buurtpreventieverenigingen in Huizen stond onlangs het gespreksonderwerp ‘opvang Crailo’. De burgemeester van Huizen was voor dit agendapunt uitgenodigd. Ook het Leger des Heils was aanwezig. In goede sfeer zijn veel onderwerpen rondom de opvang op Crailo de revue gepasseerd.

Rondetafelgesprekken Hilversum
Op maandag 21 maart organiseerde de gemeente een tweede rondetafelgesprek om met inwoners te praten over de opvang van vluchtelingen. De 17 aanwezige bewoners waren deze avond eensgezind. Begrip en de bereidheid tot persoonlijke inzet was de unaniem gedeelde grondhouding.
Op dinsdag 29 maart is een derde rondetafelgesprek georganiseerd voor een bescheiden groep Hilversummers, die met de burgemeester en andere betrokkenen bij de opvang in gesprek gingen.

Het mailadres waar mensen zich op kunnen geven voor vrijwilligersactiviteiten is vrijwilligerscoordinator@outlook.com.
Vragen over de opvang van vluchtelingen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@hilversum.nl of via 14035.

Alle informatie en updates vindt u op www.regiogenv.nl en uw gemeentelijke site.

Meer nieuws

Al het nieuws