voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 3 maart 2016

Publicatiedatum: 3 maart 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Opvang verloopt rustig, buurtgesprekken in gemeentes, in maart uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar opvang 600 vluchtelingen op Crailo

Crailo
De opvang van vluchtelingen op Crailo vindt nog altijd plaats in relatieve rust en zonder incidenten. Vrijwilligers zijn het Leger des Heils, dat het management van de opvang verzorgt, nog steeds behulpzaam bij het opzetten en uitvoeren van allerlei activiteiten voor de bewoners.
Er gaat veel aandacht uit naar de gezondheidssituatie van de bewoners. Dat zijn er inmiddels 89, een van de bewoners is naar elders vertrokken wegens de start van zijn procedure.
Veel bewoners hebben te maken met uiteenlopende lichamelijke en geestelijke klachten. Er wordt zowel door begeleiders als vrijwilligers in hoge mate ingezet om de bewoners te begeleiden naar diverse medische afspraken bij artsen en in ziekenhuizen. Hierbij worden ze soms ondersteund door een tolk. Ook de vaste huisarts komt geregeld op Crailo op huisbezoek.

Gooise Meren
Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper gaat op dinsdagavond 1 maart opnieuw met bewoners van de wijk Oostereng in gesprek over de komst van maximaal 600 vluchtelingen op Crailo. Het betrof de vijfde en zesde bijeenkomst. Per sessie is er ruimte voor maximaal 25 bewoners van de Oostereng om aan de gesprekken deel te nemen. De eerste vier sessies vonden plaats op 16 en 23 februari jongstleden.
De gemeente Gooise Meren wil van de bewoners vooral horen wat hun gedachten, ideeën en zorgen zijn rond de mogelijke komst van vluchtelingen in de nabijheid van de woonwijk. De gesprekken worden door de deelnemers als nuttig en waardevol ervaren. Mensen zijn blij dat ze zich kunnen uiten. Uiteraard zijn er zorgen over de leefbaarheid en veiligheid, mede ingegeven door de ervaringen van het vorige AZC Crailo in de jaren negentig. Veel gespreksdeelnemers menen echter ook dat de wijk een kleiner azc aankan en willen zich als vrijwilliger of anderszins daarvoor inzetten. Voor de bewoners die al zijn aangemeld maar geen plek hebben gekregen op één van de zes sessies wordt nog een bijeenkomst georganiseerd. Zij ontvangen daarover persoonlijk bericht. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Regio
Ook elders in de regio worden buurtgerichte rondetafelgesprekken georganiseerd. Bijvoorbeeld in Huizen en Laren, begin maart.
Al deze bijeenkomsten hebben een informeel en buurtgericht karakter. Buurtbewoners worden per brief op de bijeenkomst geattendeerd en kunnen zich aanmelden via een speciaal regionaal telefoonnummer.

Haalbaarheidsstudie
In de eerste helft van maart bespreken provincie Noord-Holland, burgemeesters van de drie meest betrokken Gooise gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Laren) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een Asielzoekerscentrum op Crailo. Dat onderzoek werd eind vorig jaar aangekondigd.

Meer nieuws

Al het nieuws