voor inwoners, met elkaar

Regionale opvang vluchtelingen – update 8-2-2016

Publicatiedatum: 8 februari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Crailo
De opvang op Crailo verloopt nog steeds zonder grote problemen. Een deel van de ongeveer negentig bewoners is uitgenodigd voor een dagje Amsterdam, voorts is een klassiek concert georganiseerd en een sportdag. Het Leger des Heils, dat het management voert over de locatie, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol- en drugsgebruik en over gelijke behandeling. De bewoners wachten intussen nog altijd op uitsluitsel van de IND over hun procedures.

Eerste buurtbijeenkomst
De in het opvangverbond verenigde regiogemeenten hebben afgesproken dat er dit jaar opvang plaats zal vinden op Crailo van maximaal 600 vluchtelingen. Ook hebben ze afgesproken dat na raadpleging van inwoners en op grond van ontwikkelingen rond de instroom van vluchtelingen, op later tijdstip een besluit volgt over eventuele uitbreiding van het aantal vluchtelingen dat in de regio wordt opgevangen.
De eerste buurtbijeenkomst – in de wijk Oostereng Zuid van gemeente Gooise Meren – die voor 9 februari was gepland, is een week doorgeschoven. Hij vindt nu plaats op dinsdag 16 februari. Dit om bewoners en andere partijen meer tijd te geven ter voorbereiding. De buurt wordt per brief op de hoogte gesteld. Bewoners kunnen zich aanmelden om met burgemeester Albertine van Vliet en vertegenwoordigers van onder meer het Leger des Heils en de regio in gesprek te gaan over de opvang. De buurtbijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie gesprekken van bestuurders en andere betrokkenen bij de opvang, met buurtbewoners van wijken in de regio.

Gezamenlijke verkenning
Het overleg tussen regio Gooi- en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verloopt goed. Afgelopen week zijn tijdens een bijeenkomst op het Provinciehuis de uitgangspunten bevestigd dat de opvang op Crailo plaats zal vinden en het daar niet meer dan 600 vluchtelingen betreft. Begin maart zal het overleg worden voortgezet.

Meer nieuws

Al het nieuws