voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 8 maart 2016

Publicatiedatum: 8 maart 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Onvrede op Crailo over lange asielprocedure, buurtbewoners in gesprek met burgemeester over de opvang

Crailo
Onrust onder de bewoners over de vervolgprocedure leidde de afgelopen week tot een serie gesprekken tussen bewoners en begeleiders. De bewoners hebben grote behoefte om gehoord te worden; niet alleen door het Leger des Heils, maar ook door COA, IND en politiek. 

Een en ander leidde op maandag 7 maart tot een korte demonstratie buiten het terrein. Ongeveer dertig bewoners protesteerden met spandoeken tegen het huidige asielbeleid in ons land. Daarna gingen bewoners in gesprek met burgemeester Elbert Roest van Laren, die naar Crailo was gekomen om de bezwaren aan te horen.

Later die middag vond een rondleiding plaats van raadsleden van de gemeente Gooise Meren. Raadsleden uit de regio bezoeken de locatie vaker groepsgewijs om een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Het Leger des Heils, dat de opvang coordineert, meldt voorts dat de kinderen op Crailo een gezellige voorjaarsvakantie hebben gehad met activiteiten zoals zwemmen, pannenkoeken eten en taarten bakken.

Rondetafelgesprekken
In Laren, Gooise Meren en Hilversum vinden rondetafelgesprekken plaats. Daarbij praat de burgemeester in een klein gezelschap (doorgaans 25 personen) over de stand van zaken rond de opvang van vluchtelingen op Crailo. Ook schuiven andere betrokkenen bij de opvang aan, zoals het Leger des Heils en de politie. De gesprekken worden per buurt georganiseerd en bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging om aan het gesprek deel te nemen.
In Hilversum zullen rondetafelgesprekken voor alle belangstellende inwoners plaatsvinden. De bijeenkomsten in Hilversum worden via www.hilversum.nl, online en via (huis-aan-huis) media bekend gemaakt.

Overleg regio, COA, provincie
Deze week vindt nader overleg plaats over de status van het haalbaarheidsonderzoek van het COA naar de mogelijkheden van meer permanente opvang van vluchtelingen op Crailo.

Meer nieuws

Al het nieuws