voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen / weekbericht 13 – 20 april 2016

Publicatiedatum: 12 april 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)


COA neemt management Crailo over; serie wijkgesprekken afgerond

Crailo

Het management van de opvang van vluchtelingen op Crailo wordt per 1 mei overgenomen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Tot op heden is de coördinatie van activiteiten in handen geweest van het Leger des Heils. Met die organisatie maakt het COA afspraken over een vorm van samenwerking tijdens de komende periode. Medewerkers en vrijwilligers zijn daarover inmiddels geïnformeerd. Het Leger des Heils en het COA voeren overleg om een goede overdracht per 1 mei te garanderen.
Vanaf mei zal het aantal vluchtelingen stukje bij beetje toenemen tot 300. Naar verwachting zal later dit jaar de bebouwing gereed zijn voor de opvang van maximaal 600 vluchtelingen voor een periode van tien jaar. Die bebouwing wordt de komende maanden opgetrokken op een terrein direct aanpalend aan het terrein van de huidige opvang. In de komende winter zal het aantal bewoners van 300 naar maximaal 600 toenemen. Dan is Crailo een volwaardig azc.
De afgelopen week stond in het teken van de komst van de nieuwe bewoners, op woensdag en donderdag. Het warme welkom dat ze kregen van medewerkers en vrijwilligers werd extra versterkt door de inzet van de 25 ‘bestaande’ bewoners die volop in actie kwamen om de nieuwe bewoners te helpen en wegwijs te maken. Deze groep bewoners is nog steeds in afwachting van het bericht waarin duidelijk wordt waar en wanneer hun procedure van start gaat. Dat zal volgens informatie van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) uiterlijk eind mei gebeuren.

Bestuurlijk

Later deze maand zullen Provincie Noord-Holland, COA en regio definitieve afspraken maken over de beoogde locatie van het azc, waar het COA de komende tien jaar de (maximaal 600) vluchtelingen zal opvangen. Het betreft in elk geval een stuk grond in de directe omgeving van de huidige noodopvanglocatie.

Wijkgesprekken Gooise Meren afgerond

In wijkontmoetingscentrum De Palmpit vond afgelopen woensdag de laatste gespreksbijeenkomst met bewoners van de wijk Oostereng plaats. De sfeer was bijzonder positief bij dit zevende gesprek. Alle aanwezigen hadden vanuit hun achtergrond of betrokkenheid al een zekere binding met vluchtelingen. Deze ervaringen werden in een open gesprek gedeeld. In totaal hebben de afgelopen weken ongeveer 160 inwoners van de wijk Oostereng deelgenomen aan de rondetafelgesprekken met de burgemeester en andere betrokken instanties.
De gesprekken leverden een genuanceerd beeld op. Bewoners die bedenkingen hebben tegen een azc op Crailo en buurtgenoten die vluchtelingen welkom heten en willen ondersteunen, konden zich vrij uiten. De gesprekken werden als bijzonder nuttig ervaren. De gemeente heeft een goed beeld gekregen wat er leeft in de wijk. Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper zegde toe dat de gemeente contact met de buurt blijft houden. Korte gespreksverslagen worden in de loop van deze week gepubliceerd op de website van Gooise Meren www.gooisemeren.nl onder het hoofdje ‘opvang vluchtelingen’.

Gesprek Buurtpreventievereniging Westerheide

Buurtpreventievereniging Westerheide had burgemeester Elbert Roest op 7 april uitgenodigd om hen tijdens hun reguliere bijeenkomst bij te praten over de vluchtelingenopvang op Crailo.
De inwoners van Westerheide stelden verschillende vragen, onder meer over de status van de vluchtelingen, de financiële aspecten van de opvang en de toekomstige ontwikkelingen.
Het gesprek verliep in goede sfeer.

Vragen en antwoorden

Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan uitgebreide lijsten met mogelijke vragen en antwoorden over zowel de opvang op Crailo als de aanpak in de regiogemeenten op het gebied van statushouders. Deze zullen zodra ze gereed zijn, geplaatst worden op de regiowebsite www.regiogenv.nl en op sites van de gemeenten. De lijsten zullen regelmatig worden geactualiseerd.

Contact

Het mailadres waar mensen zich op kunnen geven voor vrijwilligersactiviteiten is vrijwilligerscoordinator@outlook.com.
Vragen over de opvang van vluchtelingen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@hilversum.nl of via 14035.

Meer nieuws

Al het nieuws