voor inwoners, met gemeenten

Regiopodium#1 op 30 januari over het MIRT

Publicatiedatum: 24 januari 2017

Het eerste Regiopodium van dit jaar vindt plaats op 30 januari vanaf 18.00 uur in het Regiokantoor (2e etage).

Het thema is de voortgang van het MIRT. Dat is een onderzoeksproject van het Rijk waarmee met alle betrokken gemeenten en belanghebbenden plannen worden ontwikkeld voor verbetering van de mobiliteit. De analysefase is inmiddels afgerond. De fase breekt nu aan om oplossingsrichtingen te bedenken. 
Het Regiopodium geeft raadsleden en bestuurders inzicht in de uitkomsten van de analyse en het vervolg van de activiteiten.

Komende periode worden per gebied in bijeenkomsten met experts oplossingen bedacht en vertaald in verkeersmodellen. 
Het Rijk heeft als inzet oplossingen te vinden die tevens een bijdrage leveren aan de opgaven voor de economie, het landschap, de natuur en het water. 
De doorstroming van het hoofdwegennet aan de oostkant van Amsterdam moet worden verbeterd met een pakket aan maatregelen. 
Voor onze regio betreft het in bijzonder de A1, de verstopping van het gedeelte tussen knooppunt Muiderberg en Eemnes.

Meer nieuws

Al het nieuws