voor inwoners, met gemeenten

Rein Schurink interim algemeen directeur Regio

Publicatiedatum: 9 februari 2016

De heer Rein Schurink (1950) is door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek per 15 februari aangesteld als interim algemeen directeur. Hij zal leiding geven aan de organisatie en de gemeenten en het bestuur adviseren over de doorontwikkeling van de Regio-organisatie.

De heer Schurink heeft direct na zijn rechtenstudie brede bestuurlijke ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten. Hij is ruim 32 jaar werkzaam geweest als gemeentesecretaris. Zijn laatste gemeente was Amstelveen, waar hij tot aan zijn pensioen werkzaam was. Het verbindend vermogen van de heer Schurink maakt hem bij uitstek geschikt voor de interim functie van algemeen directeur bij de Regio.

Er worden de komende jaren hoge eisen gesteld aan de Regio. De gemeenteraden verwachten dat de Regio volop inzet op een versterkte belangenbehartiging en een versterkte regievoering bij de realisatie van de Regionale Samenwerkingsagenda. Het vraagt een samenwerkingsorganisatie die in staat is hoogwaardige kwaliteit te leveren, sterk naar buiten toe op te treden en flexibel in te spelen op snel veranderende omstandigheden.

Rein Schurink gaat in samenspraak met alle betrokkenen een visie ontwikkelen op de doorontwikkeling van de Regio-organisatie.

Meer nieuws

Al het nieuws