voor inwoners, met gemeenten

Ruimtelijke opgaven geactualiseerd in Regiokaart 2025

Publicatiedatum: 23 december 2015

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben de belangrijkste ruimtelijke opgaven geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de Regiokaart 2025. Deze is de opvolger van de inmiddels 10 jaar oude Regiokaart 2015.

Op 11 december presenteerde Theo Reijn – voorzitter portefeuillehouders Ruimtelijke Ontwikkeling – na afloop van het Regiopodium de Regiokaart 2025. Hij deed dat samen met Frits van Dulm, die 10 jaar eerder als Gewest-gedelegeerde de eerste regiokaart (2015) publiceerde.

De kaart geeft een overzicht van de ruimtelijke plannen en projecten die in Gooi en Vechtstreek en omgeving op stapel staan. Deze opgaven zijn in de hier gepresenteerde brochure beschreven.

Omdat de plancapaciteiten in de loop van 2015 zijn geïnventariseerd en plannen regelmatig worden aangepast, zijn de cijfers indicatief voor eind 2015.

Meer nieuws

Al het nieuws