voor inwoners, met gemeenten

Samenwerken aan Cultuur en Erfgoed staat met eerste inspiratiemiddag op de kaart

Publicatiedatum: 16 december 2015

Op vrijdagmiddag 11 december waren wethouders en bestuurders van cultuur en erfgoedinstellingen en historische verenigingen in een geanimeerde uitwisseling in het gebouw van de Bussumse brandweer bijeen om in drie tafelgesprekken samen de koers uit te zetten voor samenwerking in cultuur en erfgoed in de regio.

Deze eerste inspiratiemiddag, waarvan er in 2016 meer zullen volgen, gaf gezamenlijke nieuwe inzichten voor concretisering van de cultuur en erfgoedagenda in 2016.

Met vooraf interessante inleidingen van Michael Huijser van het Rembrandthuis en Geert-Jan Procee van Oneindig Noord Holland en onder leiding van de drie cultuurtrekkers Tijmen Smit (Laren) Sandra van Rijkom (Wijdemeren) en Gerrit Pas (Huizen) ontstonden aan tafel goede ideeën en oplossingsrichtingen. Opmaat zijn voor verdere ontwikkeling en zeker voor nieuwe ontmoetingen tussen politiek en veld in het belang van de cultuuragenda van de regio Gooi en Vechtstreek.

Samenwerking op cultuur en erfgoed
Op maandag 14 december voerden Tijmen Smit(wethouder Laren) en Yvonne van der Zee (cultuuragenda regio) samen op het landelijke jaarcongres van OCW ‘Cultuur in beeld’ een debat over samenwerking op cultuur en erfgoed in de regio aan. Voor 40 bezoekers spraken zij over de ontwikkelingen in samenwerking in de regio, wat zij daarin tegenkomen en welke voordelen zij zien. Een uitwisseling met deelnemers uit heel Nederland en Vlaanderen over kansen en knelpunten in samenwerking aan de hand van de agenda in de regio leverde goede inzichten en best practices voor verdere ontwikkeling in 2016 op.

Jet Bussemaker van cultuur sprak op het congres over de hernieuwde aandacht voor toekomst-scenario’s en presenteerde de jaarlijkse uitgave Cultuur in Beeld. Dit biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en van een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals aandacht aan de stad als cultureel knooppunt en de consequenties voor regio’s en ontwikkelingen in de economie van de cultuursector, de publieke interesse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen en investering in cultuurkwaliteit.

<> Op de foto’s staan T. Smit en M. Huijser, directeur van het Rembrandthuis 

 

Meer nieuws

Al het nieuws