Samenwerken aan een energieneutrale regio

Publicatiedatum: 24 Nov 2017  

Op basis van een Regionale Energiestrategie

Samen op pad 1Vandaag is de start voor de energietransitie in Gooi en Vechtstreek. De afgelopen periode hebben verschillende partijen, waaronder bewoners, netbeheerders, waterschap, regiogemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties samengewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Op vrijdag 24 november onderschreven alle betrokken partijen de intentie om samen te werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek.

“Zo’n 80% van ons energieverbruik in de gebouwde omgeving heeft te maken met verwarmen. Deze warmte wordt voornamelijk opgewekt met behulp van aardgas. Deze bron is straks niet meer beschikbaar. Dat maakt duidelijk hoe groot de opgave rond de energietransitie is in de komende decennia. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor een groot aantal andere partijen.” Gerrit Pas, wethouder van Huizen en voortrekker van de Energietransitie in de regio, benadrukte het belang van samenwerking tijdens de Energieconferentie.

Ambitie

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving inclusief ondergrond moet worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar. De focus voor de komende jaren ligt op de energieneutrale wijk. De bewoner is dus cruciaal voor het welslagen van de energietransitie.

Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich door een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, monumentaal en groen. De energietransitie heeft impact op deze kwaliteit. Daarom willen de ondertekenaars beter in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn, wat de ruimtelijke impact is en de consequenties zijn van de energietransitie voor ons huishoudboekje en onze leefomgeving. Sommige vraagstukken vergen nader onderzoek. Bijvoorbeeld naar de rol voor de energiecoöperaties en de potentie van alternatieve warmte- en energiebronnen in Gooi en Vechtstreek.​

Flyer energietransitie

Samen op pad 2

Ondertekenaars (in willekeurige volgorde)

Woningcorporatie Ymere, Woningcorporatie De Alliantie, Woningbouwvereniging van Erfgooiers, Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Woningcorporatie Dudok Wonen, Woningstichting Naarden, Alliander, PWN, Waternet, Vitens, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Energiecoöperatie Hilverzon, Energiecoöperatie Watt Nu, Energiecoöperatie (i.o.) Energie Wijdemeren, Huurdersvereniging De Vechtstroom, Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk, Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Huurders-belangenvereniging Het Gooi en Omstreken, gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Foto: Rolf Resink, Het is mooi werk