voor inwoners, met gemeenten

Samenwerking in het Gooi leidt tot minder thuiszitters

Publicatiedatum: 15 februari 2017

Regio Gooi en Vechtstreek kent minder kinderen die niet naar school gaan dan gemiddeld in het land. De samenwerking, waarover op de tweede landelijke thuiszitters-top afspraken zijn gemaakt, bestaat in deze regio al langer. De resultaten zijn positief. Gemiddeld zitten er in de regio Gooi en Vechtstreek vijf kinderen in de basisschoolleeftijd thuis en circa dertien uit het voortgezet onderwijs. Met 45 permanente vrijstellingen en 38 tijdelijke voor één jaar zit de regio ver onder het landelijke gemiddelde.

Uitkomsten thuiszitters-top

Op 6 februari vond onder leiding van voormalig kinderombudsman Marc Dullaert de tweede thuiszitters-top plaats. Daarin maakten de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht onderwijs samenwerkingsverbanden voor het eerst concrete afspraken om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie. Ook het aantal vrijstellingen van leerplicht moet omlaag.

Zorgvuldigheid troef

Landelijk is het streven om elk jaar 10% minder vrijstellingen af te geven. In de regio Gooi en Vechtstreek zijn er al weinig vrijstellingen. “Deze worden niet zomaar afgegeven,” aldus Marlien Dijkema, manager Jeugd en Gezin (leerplicht, CJG en jeugdgezondheidszorg). “Samen met alle betrokkenen maken we een zorgvuldige afweging en dat is in feite een continu proces. Soms is een vrijstelling in het belang van het kind, omdat het vanwege een beperking nu eenmaal beter af is in een zorginstelling. Maar ook dan bekijken we telkens of de situatie verandert en er toch passend onderwijs wenselijk en beschikbaar is.”

Lange traditie van samenwerken

Er bestaat een traditie van samenwerken in de Regio Gooi en Vechtstreek inzake kinderen die niet naar school gaan. Onderwijs, leerplichtambtenaren en jeugdartsen zoeken met ouders naar een oplossing. “Elke situatie is anders, telkens is maatwerk nodig”, aldus Johan Vroegindeweij, directeur van het samenwerkingsverband primair onderwijs Unita. “We stemmen met elkaar de voorzieningen zoals jeugdhulp, onderwijs en leerlingenvervoer af, zodat het kind de beste onderwijsplek krijgt. Het belang van het kind staat dus voorop. Maar soms lukt het niet, omdat die beste plek niet beschikbaar is of omdat de ouders er anders over denken. En uiteraard hopen we dat we alle thuiszitters in beeld hebben. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, in welke vorm dan ook. Daar gaan we voor.”

Mooie initiatieven in Gooi en Vechtstreek

Onderwijs en gemeenten in het Gooi hebben elkaar gevonden, zo blijkt uit diverse initiatieven. Bij de Regenbooggroep in de Donnerschool zijn de GGZ en jeugdhulp in school aanwezig is. Bij Sherpa, een zorginstelling voor mensen met een beperking, zijn sommige kinderen toe aan het leren van schoolse zaken. Voor deze kinderen komt het onderwijs naar de zorginstelling toe.

Meer nieuws

Al het nieuws