voor inwoners, met gemeenten

Straatlantaarns in Gooi en Vechtstreek branden op Nederlandse wind

Publicatiedatum: 12 mei 2016

Door goed verlopen inkoop en aanbestedingsprocedures van zowel de levering van de elektriciteit als de verduurzaming daarvan wordt bovendien in de komende 4 jaar een totaal bedrag van € 280.000 per jaar bespaard.

Nederlandse wind

De windenergie is afkomstig van twee windparken die liggen in de Noordzee: project Noordzeewind en project Princess Amalia Wind Farm. Beide zijn offshore windparken bij Egmond aan Zee en liggen ongeveer 10 tot 23 km uit de kust.

Aanbesteding

Het proces voor de inkoop van de elektriciteit is via een Europese aanbestedingsprocedure verlopen. De verduurzaming van deze elektriciteit is daarna op de Nederlandse markt middels een meervoudig onderhandse inkoopprocedure uitgevoerd. De opdracht is gegund aan de leverancier Climate Neutral Group (CNG). Zij zijn ook leverancier van de CO-2 certificaten voor de verduurzaming van het aardgasverbruik in regio Gooi en Vechtstreek.

Het contract met de CNG is afgesloten voor een periode van 4 jaar (2016 t/m 2019). Deze looptijd is gelijk aan de totale looptijd van het leveringscontract dat voor elektriciteit met de leverancier “de Vrije Energie Producent” (de DVEP) is afgesloten.

Meer nieuws

Al het nieuws