voor inwoners, met gemeenten

Subsidie Mondriaan Fonds voor brede regionale samenwerking Cultuur en Erfgoed

Publicatiedatum: 25 november 2016

Het Mondriaan Fonds heeft een subsidie toegekend van maximaal € 150.000,- aan de culturele instellingen in Gooi en Vechtstreek. Mede namens alle gemeenten en dragende culturele en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek heeft het Singer Laren een aanvraag ingediend bij het Mondriaan Fonds. Met de toekenning van dit bedrag wordt het de culturele instellingen in de regio mogelijk gemaakt in de komende jaren de krachten te bundelen en een brede regionale samenwerking aan te gaan, onder meer in een coöperatie.

Onlangs heeft het Mondriaan Fonds bericht het samenwerkingsproject positief te waarderen en financieel te willen ondersteunen: “Met veel enthousiasme hebben wij het bericht rond de toekenning ontvangen. Hiermee is het opzetten van een coöperatie van culturele en erfgoedinstellingen in de regio een stap dichterbij”, aldus Tijmen Smit, coördinerend wethouder namens de regiogemeenten. “Die coöperatie verenigt de grotere en kleinere instellingen om gezamenlijk vraagstukken op te pakken op inhoud, profilering, collecties maar ook op de randvoorwaardelijke zaken zoals depots en administratie.”

Het gezamenlijk initiatief in 2015 van de wethouders cultuur en erfgoed en de Regio Gooi en Vechtstreek om een apart Programma Cultuur Erfgoed Recreatie Toerisme te starten ligt ten grondslag aan deze aanvraag.

Erfgoedcanon

Het toegekende bedrag van het Mondriaan Fonds, aangevuld met de cofinanciering van de gemeenten wordt onder andere ingezet om een regioconservator cultuurhistorische collecties aan te stellen. Die kan verbanden leggen tussen de diverse collecties in de hele regio en voor alle culturele en erfgoedinstellingen in de regio ondersteuning bieden op het gebied van collectiebeleid, -beheer, -registratie, -digitalisering, ontzamelen enzovoorts. Deze conservator gaat o.a. een regionale erfgoedcanon opstellen en een reeks digitale of fysieke topstukkententoonstellingen organiseren in de regionale musea.

Voorbeeldfunctie

De commissie van het Mondriaan Fonds reageert enthousiast op deze aanvraag: “De betrokken instellingen vertellen gezamenlijk het verhaal van Gooi en Vechtstreek, die zich, voor buitenlandse bezoekers, als de ‘tuin van Amsterdam’ profileert met kastelen en buitenplaatsen, een cultuurhistorisch landschap, aangelegde tuinen, parken en recreatieplassen. Juist de koppeling tussen verschillende culturele instellingen en de natuur waardeert de commissie. Het projectplan draagt volgens de adviseurs bij aan een coherente positionering van de cultuurhistorie van Gooi en Vechtstreek. Een sterke positionering van de cultuurhistorische identiteit van deze regio biedt niet alleen meerwaarde voor de inwoners, maar ook voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Positief is dat de meeste erfgoedinstellingen in de regio participeren en dat de lokale en regionale politiek en het ambtelijk apparaat het project dragen. Ten slotte meent de commissie dat de samenwerking een voorbeeldfunctie kan hebben voor andere regio’s en regionale musea.”

Meer nieuws

Al het nieuws