voor inwoners, met gemeenten

Taal is de sleutel

Publicatiedatum: 7 september 2020

Ongeveer 12.000 mensen in Gooi en Vechtstreek zijn onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Dit maakt hen kwetsbaar.

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico’s.

Meedoen in de samenleving

In Gooi en Vechtstreek willen we dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Taal is daarbij erg belangrijk. Om mensen meer taalvaardig te laten zijn is in Gooi en Vechtstreek een aanbod bestaande uit lessen en cursussen om vaardigheden te verbeteren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld terecht bij de aanbieders van volwasseneducatie die een contract hebben gesloten met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek

Taalaanbieders
Bibliotheek Gooi en Meer, Danner & Danner, Fairfield college, IVIO opleidingen, ROCvA, Sipi TopTaal stellen zich graag voor en laten zien wat hun aanbod is en hoe een taalcursus in zijn werk gaat. Wilt u meer informatie over een taalaanbieder? Klik dan op de naam van de taalaanbieder en u komt op de website terecht.

Wat betekent laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om zelfstandig en actief mee te kunnen doen aan activiteiten in de samenleving. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Inclusief de 65-plussers komt dat aantal zelfs uit op 2,5 miljoen. In regio Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. In de Week van Lezen en Schrijven wordt extra aangegeven geven aan laaggeletterdheid.

  • 2,5 miljoen Nederlands hebben moeite met lezen en schrijven
  • 12.000 mensen uit Gooi en Vechtstreek zijn laaggeletterd
  • Vaak zijn deze mensen ook minder digitaal vaardig, maar ook buiten deze groep zijn er mensen waarvan de digitale vaardigheden tekort schieten.

Voor meer informatie

  • Dinsdag 8 september digitale Taallunch

    Taalaanbieders geven tijdens een digitale Taallunch actuele informatie over laaggeletterdheid en het taalaanbod in onze regio.

  • Dinsdag 10 september spiegelbijeenkomst Taal

    Taalcursisten vertellen tijdens een (digitale) spiegelbijeenkomst hoe ze de taalcursus ervaren en wat taal betekent in hun leven. Wat zijn de ervaringen van de deelnemers aan WEB-trajecten (taaltrajecten)? Wat levert deelname aan een taaltraject hen op?

Meer nieuws

Al het nieuws