voor inwoners, met gemeenten

Technologie op maat voor mensen met dementie

Publicatiedatum: 17 december 2015

Project FIT: aanbod nieuwe technologie in kaart

Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie. In de regio Gooi en Vechtstreek gaan universiteiten, media- en technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten de handen in één slaan om dit voor inwoners met dementie mogelijk te maken. Vandaag is bekend gemaakt dat de projectaanvraag FIT is gehonoreerd als een unieke samenwerking tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie.

Hogeschool van Amsterdam, VUmc, Waag Society en TNO gaan in het project nauw samenwerken met onze regio. Wetenschap, informatie- en communicatietechnologie wordt samen met zorg ingezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, die de wens hebben om thuis te blijven wonen. De subsidie voor het twee jaar durende project bedraagt 470 duizend euro. De subsidie is gehonoreerd vanuit de call Create Health, een initiatief van ZonMW, HealthHollland en CLICKNL.

Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en omstreken (ANG) steunt het project en benadrukt het belang dat onderzoekers in dit project nauw zullen samenwerken met de dagelijkse praktijk en dat via het project veel kennis beschikbaar komt in onze regio. Jan van Westering van ANG zegt over het project “We weten dat de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers weer verder kan worden verhoogd. Wij binnen Alzheimer Gooi en omstreken zijn er klaar voor.”

Regio werkt mee in living labs

Alle partijen zijn in ‘living labs’ actief betrokken bij de ontwikkeling van ideeën, testen van concepten en eindproducten. De Regio Gooi en Vechtstreek richt zich op mensen met gevorderde dementie (ZZP 3, 4 en 5). De insteek is om met professionele zorg (o.a. Hilverzorg, Vivium, Inovum, Amaris & Buurtzorg), mantelzorgers, hulp van de omgeving, en slimme technologie mensen met dementie zo lang mogelijk te laten thuis wonen. Patricia Esveld, bestuurder HilverZorg: “We willen mensen met dementie en hun mantelzorgers in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ook met ondersteuning van technologie. Daarom zijn we actief betrokken bij het living lab in deze regio.”
Gedurende het gehele traject vindt snelle feedback plaats naar bedrijven die betrokken zijn bij de living labs. De regionale innovatieplatforms iMMovator (cross media netwerk) en iZovator (innovatieplatform zorgeconomie) zijn partner in het project. Regionale ondernemers die participeren zijn onder andere de Dementiewinkel.nl en de dementie-App.

Dementie neemt fors toe

In 2040 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Na het 65e levensjaar verdubbelt de kans om dementie te krijgen iedere 5 jaar. Als één van de grijste regio’s in Nederland hebben de samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek met Alzheimer Nederland een intentie verklaring ondertekend voor dementie vriendelijk gemeenten. De gemeenteraden hebben het langer thuis wonen met dementie ook hoog op de regionale Samenwerkingsagenda gezet.

Overzicht ontbreekt nu nog

Nieuwe, slimme technologie biedt mogelijkheden voor het zelfstandig kunnen leven met dementie. Informatie- en communicatietechnologie maakt zorg op afstand, signalering, alarmering, lotgenotencontact en sociale verbondenheid mogelijk. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het op dit moment echter moeilijk om de juiste producten in te zetten. Er is tot op heden geen overzicht welke producten en diensten in de markt beschikbaar zijn. Daarnaast is er geen goede informatie beschikbaar welke producten er in welke fase van dementie geschikt zijn, en hoe deze bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen. Zorgverleners kunnen hierdoor niet goed een product of dienst aanbevelen. Laat staan het op maat af stemmen van producten op de behoefte van de persoon met dementie, de fase van dementie waarin hij of zij verkeert en de verschijnselen.

Doelstelling project FIT

De doelstelling van project FIT is om mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners te helpen bij het kiezen van producten en diensten waarmee dementerenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd:

 1. In kaart brengen vraag en aanbod.
 2. De ‘fit’ tussen vraag en aanbod bestuderen, een keuzehulp en een evaluatiemethode ontwerpen.
 3. De afrondende fase waarin de keuzehulp wordt getoetst om gepersonaliseerde pakketten voor ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers te bepalen.

De consortium partners in het project FIT zijn:

 • Hogeschool van Amsterdam; Kenniscentrum CREATE-IT (penvoerder)
 • Waag Society; Creative Care Lab
 • VUMc; Afdeling Psychiatrie
 • VU; Afdeling Sociologie
 • Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI)
 • TNO; Work, Health & Care
 • HilverZorg
 • Vivium Zorggroep
 • Amsta
 • Alzheimer Nederland – afd Gooi en omstreken
 • Stichting Mantelzorg en Dementie
 • iMMovator
 • iZovator
 • Amsterdam Economic Board; Life Sciences & Health
 • Dementia App
 • Dementie-winkel.nl
 • Brevidius Care Communities

De volgende partijen hebben hun steun en betrokkenheid betuigd aan project FIT:

 • Regio Gooi en Vechtstreek (overheid)
 • Amaris Zorggroep (zorg)
 • In Touch (creatieve industrie)
 • Info.nl (creatieve industrie)
 • Fello (creatieve industrie)
 • Dezzel (creatieve industrie)
 • Robopop (zorg)
 • Cinnovate (zorg)
 • Stichting BOZ (creatieve industrie)
 • IJsfontein (creatieve industrie)
 • Outside Inc (creatieve industrie)
 • Inovum (zorg)
 • Design Innovation Group (creatieve industrie)
 • User Intelligence (creatieve industrie)
 • Buurtzorg Nederland (zorg)

Samen zetten zij wetenschappelijke inzichten, zorgkennis en innovatie kracht in de regio in voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Meer nieuws

Al het nieuws