voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek krijgt dikke voldoende

Publicatiedatum: 21 april 2017

In maart 2017 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van de gezamenlijke Veilig Thuis organisaties, waaronder ook Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De inspecties concluderen dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen. Hiermee eindigt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek op de derde plaats van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Het inspectiebezoek richtte zich op de kwaliteit van de organisatie, de werkwijze, de deskundigheid van medewerkers en de samenwerking met ketenpartners en lokale instanties.

De inspecties constateren dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek haar taken goed uitvoert. Als sterk punt prijzen de inspecties de aanwezigheid van twee aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling, die hierover voorlichting en training geven aan inwoners en professionals.

In reactie op het rapport geven wethouders Eric van der Want (voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein) en Marianne Verhage (regionaal bestuurlijk aanspreekpunt) aan zeer verheugd en trots te zijn op de prestaties van Veilig Thuis: “Medewerkers van Veilig Thuis doen er, samen met medewerkers van de Uitvoeringsdiensten Sociaal Domein, zorg- en dienstverlenende organisaties, iedere dag alles aan om het voor onze inwoners weer veilig te maken en onze aanpak maakt dan ook het verschil.” Ook prijzen zij de regionale aanpak op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling: “Met elkaar, ook als betrekkelijk kleine regio, bereik je meer en dat is juist voor de meest kwetsbaren in onze samenleving zo belangrijk.”

Uit de onlangs gehouden inspectie komen ook verbeterpunten naar voren. Deze hebben betrekking op de kwaliteit van de dossiervorming, de doorlooptijden van de onderzoeken en het inzetten van vervolgtrajecten. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft al concrete stappen genomen om die aandachtspunten eveneens op orde te krijgen. De inspecties volgen de uitvoering van deze verbetermaatregelen in het reguliere toezicht.

Meer nieuws

Al het nieuws