voor inwoners, met gemeenten

Verantwoorde inkoop van zorg en ondersteuning

Publicatiedatum: 20 mei 2016

De gemeenten Gooi en Vechtstreek kochten in 2015 gezamenlijk voor 45 miljoen euro
aan zorg en ondersteuning in voor hun inwoners. Met deze gezamenlijke inkoop hebben de
gemeenten en aanbieders continuïteit van zorg en ondersteuning voor inwoners gerealiseerd.

Nu – een jaar na de overdracht van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten – blijkt ook dat de
volledig geautomatiseerde administratie voor de levering van de zorg en ondersteuning in Gooi
en Vechtstreek op orde is.

Gezamenlijke inkoop

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
kochten in 2015 gezamenlijk voor 45 miljoen euro aan zorg en ondersteuning in vanuit de Regio Gooi
en Vechtstreek. Het gaat onder meer om voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en de Wmo-taxi.

Sinds 1 januari 2015 kopen de gemeenten (m.u.v. Weesp en Wijdemeren) ook gezamenlijk de
begeleiding, dagbesteding, het kortdurend verblijf en grote delen van de jeugdzorg in.

Continuïteit van zorg en ondersteuning

De overdracht van taken van het Rijk naar de gemeenten is één van de grootste hervormingen van dit
kabinet. De gemeenten en aanbieders Gooi en Vechtstreek hebben bij deze overdracht de continuïteit
van zorg en ondersteuning voor inwoners voorop gezet. Inwoners hadden in 2015 de mogelijkheid om
bij hun vertrouwde aanbieder te blijven.

De gemeenten hebben het onafhankelijk klachtenmeldpunt en het Ombudsplein opgericht om
inwoners te ondersteunen bij het realiseren van deze continuïteit. Over heel 2015 maakten 7.500
inwoners uit Gooi en Vechtstreek gebruik van de gezamenlijk ingekochte zorg en ondersteuning. Het
onafhankelijk klachtenmeldpunt heeft in 2015 een beperkt aantal van 98 klachten geregistreerd,
waarvan er 12 zijn doorgezet naar het Ombudsplein voor bemiddeling.

Administratie op orde

Met financiële steun van de provincie Noord-Holland hebben de gemeenten en aanbieders een
volledig geautomatiseerde administratie neergezet voor de levering en verantwoording van de zorg en
ondersteuning: het digitaal leefplein. Het digitaal leefplein ondersteunt gemeenten en aanbieders bij
de toewijzing, levering, declaratie en verantwoording. Met een volledig geautomatiseerd proces
beschikken de gemeenten en aanbieders over een 100% controle op de uitgaven van de ingekochte
zorg en ondersteuning.

De goede samenwerking tussen gemeenten en met aanbieders heeft ertoe geleid dat de accountant
van Regio Gooi en Vechtstreek een goedkeurende verklaring heeft afgegeven over de ingekochte,
geleverde en gedeclareerde zorg en ondersteuning. Hiermee lopen de gemeenten en de aanbieders
voor op het landelijke beeld over 2015 ten aanzien van de financiële verantwoording in het
gemeentelijk domein van zorg en ondersteuning.

Omdat wij menen dat wij met onze analyse relevante informatie hebben, die elders in Nederland nog
niet op dit detailniveau beschikbaar is treft u in de bijlage een nadere toelichting aan.

Meer nieuws

Al het nieuws