voor inwoners, met gemeenten

Vogelgriep: wat is er aan de hand?

Publicatiedatum: 28 november 2016

Zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Dit is een voor vogels zeer besmettelijke variant van vogelgriep en kan tot grote sterfte leiden onder pluimvee. Ook in de regio Gooi en Vechtstreek zijn op verschillende plaatsen dode vogels aangetroffen. Bij een dode kuifeend in Huizen is het H5N8 vogelgriepvirus aangetoond.

Er geldt inmiddels een landelijke ophokplicht Daarnaast geldt per 14 november 2016 een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven en kinderboerderijen. Ook is er een verbod ingesteld voor tentoonstellingen van sierpluimvee en watervogels.

Is het H5N8-vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met het H5N8-vogelgriepvirus besmet kunnen raken, maar dat kan niet geheel worden uitgesloten. Mensen zouden alleen met deze vogelgriep (H5N8) besmet kunnen raken door direct en intensief contact met zieke dieren.

Wat te doen als u een zieke of dode vogel vindt?

  • Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de H5N8 vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten.
  • Let op uw huisdieren. Voor honden en andere (zoog)dieren geldt: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.
  • In het kader van de vogelgriepmonitoring is het belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden.
  • Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, neem dan direct contact op met de NVWA via het meldpunt dierziekten: T: 045-546 31 88. 

Meer informatie over het H5N8-vogelgriepvirus

Rijksoverheid
Veelgestelde vragen en antwoorden.

Meer nieuws

Al het nieuws