voor inwoners, met gemeenten

Voortgangsrapportage Rsa vrijgegeven voor behandeling

Publicatiedatum: 27 september 2017

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek werken intensief samen aan uiteenlopende maatschappelijke doelen en uitdagingen. Met de Voortgangsrapportage, editie september 2017, geeft de Regio inzicht in de actuele stand van zaken.

Voorbereiden van nieuwbouw zonder aardgas, een Zorgbanenpact om werkgelegenheid in de zorg te stimuleren, onderzoek naar hoe snelfietspaden kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van Gooi en Vechtstreek. Dit is een kleine greep uit de circa vijftig (!) projecten die Regio Gooi en Vechtstreek samen met de gemeenten uitvoert.

De Voortgangsrapportage is opgesteld om de colleges en gemeenteraden te informeren over hoe het ervoor staat met de Regionale samenwerkingsagenda (Rsa). In deze agenda hebben de gemeenten met elkaar de doelen en afspraken voor de samenwerking bepaald voor de periode 2015 – 2018. De Regio coördineert de uitvoering van concrete maatregelen en projecten aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Presentatie aan de raad

Op hun verzoek kregen de gemeenteraden van Wijdemeren en Gooise Meren een toelichting op de rapportage. Voor raden die dit willen, bestaat die mogelijkheid ook. Neem hiervoor contact op met Hans Uneken, h.uneken@regiogv.nl

De Voortgangsrapportage is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.

Meer nieuws

Al het nieuws