voor inwoners, met elkaar

Wat weten ouders over het alcoholgebruik van hun kind?

Publicatiedatum: 19 september 2016

Resultaten telefonisch onderzoek onder ouders

Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van jongeren? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? Dit waren enkele vragen uit het telefonisch onderzoek dat de GGD Gooi en Vechtstreek in de maand juni gehouden heeft onder 500 ouders van 14 t/m 17 jarigen. De gegevens van ouders zijn vergeleken met eerder onderzoek onder ouders en met gegevens van jongeren.
Uit het onderzoek blijkt dat minder kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken. Ouders lijken beter zicht te hebben óf kinderen drinken, zeker wat 16 en 17 jarigen betreft. Maar ouders onderschatten het aantal glazen dat jongeren drinken.

Tweederde zegt “mijn kind drinkt geen alcohol”

Bijna tweederde van de ouders (60%) geeft aan dat hun kind geen alcohol drinkt.
Dit is vergelijkbaar met 2014 (58%), maar meer dan in 2011 (47%).
Ruim een derde van de bereikte ouders gaf aan dat hun kind wel (eens) alcohol drinkt.
De meeste van de alcohol drinkende kinderen zijn volgens de ouders begonnen op 16 jarige leeftijd. Het aantal alcohol drinkende kinderen dat volgens de ouders alcohol drinkt vanaf 16 jaar lijkt af te nemen in vergelijking met 2011 en 2014. Het aantal kinderen dat volgens de ouders alcohol drinkt vanaf 17 jaar lijkt toe te nemen in vergelijking met 2011 en 2014. Mogelijk is dit een positief gevolg van de verschuiving van de wettelijke leeftijdsgrens naar 18 jaar.

Draagvlak leeftijdsgrens 18 jaar

Ook vinden meer ouders (66%) het niet ok dat er alcohol geschonken wordt op feestjes van 16 en 17 jarigen, dan in 2014 en 2011. Hiertegenover staat echter de bevinding dat er in 2016 minder draagvlak( 67%) is bij ouders voor de nieuwe leeftijdsgrens in vergelijking met 2014 (77%). Ook vonden in 2014 meer ouders (60%) 18 jaar of ouder een goede leeftijd om te beginnen met het drinken van alcohol dan in 2016 ( 40%). 

Alcohol drinken gebeurt vooral thuis of bij vrienden

Hiernaast is in vergelijking met voorgaande jaren een verschuiving te zien in de locaties waar alcohol gedronken wordt; er wordt minder gedronken tijdens het uitgaan en er wordt vaker thuis of bij vrienden gedronken.

Ouders onderschatten het aantal glazen dat hun kind drinkt

Wanneer we de informatie van ouders vergelijken met de informatie van jongeren uit het Emovo onderzoek, zien we dat ouders zeker bij de 16- en 17-jarigen redelijk goed weten of hun kind al dan niet alcohol drinkt. Wat de 14 en 15 jarigen betreft, hebben ouders minder goed zicht op het alcoholgebruik. Kinderen jonger dan 16 jaar drinken vaker wel eens dan ouders denken .
Daarnaast hebben ouders slecht zicht op het aantal glazen dat jongeren drinken als ze alcohol drinken. Veel ouders denken dat hun kind max. 2 glazen drinkt, terwijl uit het Emovo onderzoek blijkt dat tweederde van de jongeren die de laatste maand alcohol gedronken hebben, 5 of meer glazen alcohol dronken.

Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd

Het telefonisch onderzoek is een actie vanuit het programma Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. Het programma Samen aan de slag, heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers (zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek, politie en Trimbos samen

Meer weten over alcohol en opvoeding: www.uwkindenalcohol.nl

Meer nieuws

Al het nieuws