voor inwoners, met elkaar

Week van de lentekriebels

Publicatiedatum: 11 maart 2016

GGD Gooi en Vechtstreek organiseert dit jaar voor de elfde keer de Week van de Lentekriebels, een project dat als pilot in de regio is gestart. De Week van de Lentekriebels is een landelijke themaweek over ‘relationele en seksuele vorming’ voor het basisonderwijs. Scholen kunnen zich aanmelden voor deelname en gedurende de week aandacht besteden aan het thema.
De Curtevenne school in Kortenhoef start in onze regio de week. Op maandag 14 maart om 09:00 uur presenteren de leerlingen van de leerlingenraad ‘Hart van Curtevenne’, met medewerking van Selma van Dijk, presentatrice van Hart van Nederland.

Kerndoelen basisonderwijs
De GGD stimuleert alle basisscholen om in de week van 14 tot en met 18 maart elke dag les te geven over relaties en seksualiteit. Hiermee wordt de basis gelegd voor een gezonde seksuele ontwikkeling van basisschoolkinderen en voor een goede invulling van de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. De GGD biedt scholen ondersteuning en handvatten voor het gesprek over relaties en seksualiteit, zowel thuis als op school.
Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het in groep 1 tot en met 8 onder meer over kriebels in je buik, vriendschap, weerbaarheid, puberteit, respect voor een ander en waar baby’s vandaan komen. Dat gebeurt op een manier, die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Ook krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor elkaar en in het bijzonder voor seksuele diversiteit zoals homoseksualiteit.

Dit jaar zijn er weer verschillende scholen die mee doen. Scholen met regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast doet ook een organisatie voor naschoolse opvang mee aan de Week van de lentekriebels. De bibliotheken in Gooi en Vechtstreek presenteren een deel van hun collectie rondom het thema ‘relationele en seksuele vorming’. Zij richten hier speciaal een themahoek voor in.

Meer nieuws

Al het nieuws