voor inwoners, met gemeenten

Weer minder voortijdig schoolverlaters in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 28 februari 2017

In schooljaar 2015-2016 is het aantal voortijdig schoolverlaters in Gooi en Vechtstreek verder gedaald. 1,3% van de jongeren in onze regio verlieten om verschillende redenen het onderwijs zonder startkwalificatie. Het jaar daarvoor was dat 1,4%. Hiermee is vorig schooljaar een daling van meer dan 10% bereikt!

Vanaf 2006 is het aantal uitvallers in de regio Gooi en Vechtstreek voortdurend gedaald. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, met name de leerplichtambtenaren, werpt vruchten af. Met vereende krachten worden jongeren binnenboord gehouden, omdat ze met diploma meer kans maken op de arbeidsmarkt en dus op een zelfstandig leven.

In de top 5

Minister Bussemaker maakte recent de resultaten over het schooljaar 2015/2016 bekend: Regio Gooi en Vechtstreek eindigt daarin in de top 5. De Regio voldoet aan de criteria: meer dan 5% afname ten opzichte van vorig jaar, het percentage voortijdig schoolverlaten ligt onder het landelijk gemiddelde en in de afgelopen drie jaar daalde de uitval elk jaar. Om dit heuglijke feit te vieren zorgde de minister voor taart.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst snijdt wethouder Verhage de taart van minister Bussemaker aan.
Foto: Regio GenV / Dick Jongerden

Succesfactor

“Dat hebben we te danken aan de samenwerking en de preventieve aanpak,” aldus Marjet van Elten, projectleider ‘voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren’. “De scholen en de leerplichtambtenaren zitten bovenop het schoolverzuim. Meestal gaat er een probleem schuil achter schoolverzuim. Door dit snel boven tafel te krijgen en de juiste hulp in te zetten, kunnen we erger voorkomen. Onze ambitie is dat alle jongeren meedoen. En jongeren die het in hun eentje even niet redden, die helpen we.”

‘We missen je’

Jongeren boven de 18 jaar zijn niet meer leerplichtig, maar het is nog steeds belangrijk dat er op hen gelet wordt als het even niet zo lekker gaat. “Jongeren willen geen nummer zijn, maar gezien worden,” verwoordt Kees Elsinga, bestuurder in het voortgezet onderwijs. “En dat geldt ook nog op het mbo,” zo vult Jörgen Koelemeij, directeur van het MBO College Hilversum, aan. “Ook dan horen ze nog graag ‘we missen je’, als ze even afwezig waren. Om de studenten nog beter te begeleiden hebben we recent pluscoaches aangesteld”.

Nog vier jaar, met scherpere doelstelling

Ook voor de komende jaren heeft de overheid middelen ter beschikking gesteld om het aantal schoolverlaters nog verder terug te dringen. “We gaan vooral ook aandacht besteden aan jongeren die al langere tijd niet naar school gaan en niet bij instanties in beeld zijn. We zoeken hen op, dat blijkt te werken. Veel jongeren zijn blij dat er iemand naar ze luistert en dat motiveert hen tot een eerste stap naar weer meedoen,” aldus Marianne Verhage, wethouder voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Ook wordt extra gelet op jongeren die na de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar werk. Dat is een spannend moment en onderwijs en instanties gaan dat zo goed mogelijk regelen en begeleiden. “Want juist bij die overstapmomenten raken jongeren nogal eens tussen wal en schip en dat is het laatste wat we willen.”

Meer nieuws

Al het nieuws