voor inwoners, met gemeenten

Werelderfgoedstatus Nieuwe Hollandse Waterlinie

Publicatiedatum: 20 april 2017

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de UNESCO nominatie overhandigd aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Symbolische ondertekening en overhandiging

Op 20 april hebben vertegenwoordigers van betrokken partijen met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hun symbolische handtekening gezet en met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel (circa 2 x 3m.) is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie in Geldermalsen. Op diezelfde dag is ook de steunbetuiging aangeboden aan de Liniecommissie. De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij wordt gevormd door de vier gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

De Larense wethouder Tijmen Smit, aanwezig namens de Regio Gooi en Vechtstreek, is zeer te spreken over de steunbetuiging. “Het is een erkenning voor de landschappelijke en historische kwaliteiten van onze regio. Als de Nieuwe Hollandse Waterlinie de Werelderfgoedstatus krijgt, kunnen we ons nog beter profileren op toeristisch/recreatief gebied. Dan zetten we onze regio stevig op de kaart wat betreft erfgoedtoerisme.”

<> Miriam van Meerten, wethouder Gooise Meren (voorzitter van de stuurgroep Ruimte en Mobiliteit), en Tijmen Smit, wethouder in Laren (voorzitter van de stuurgroep Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme) met de steunbetuiging.

Unesco proces

2017 is voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een spannend jaar in het proces naar de Werelderfgoedstatus. In mei besluiten de  colleges van de vier provincies over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij UNESCO in Parijs. UNESCO toetst dan of de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanaf 2019 de Werelderfgoedstatus mag dragen, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Steun de nominatie

Ook verschillende andere betrokkenen hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Op de website van hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen en staat ook hoe u zelf steun kan betuigen voor de nominatie.

Wilt u op de hoogte blijven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op weg naar UNESCO Werelderfgoed, volg dan: @.Waterlinie_NHW op twitter of ga naar hollandsewaterlinie.nl

Meer nieuws

Al het nieuws