voor inwoners, met gemeenten

Zeven monumenten geselecteerd voor gratis energieadvies

Publicatiedatum: 24 juni 2020

Om monumenteigenaren te helpen bij energiebesparing worden in Gooi en Vechtstreek gratis adviezen beschikbaar gesteld. Een oproep in de regiogemeenten leidde tot meer dan veertig aanmeldingen. Uit de inzendingen zijn zeven panden geselecteerd. De adviezen maken onderdeel uit van een regionaal project voor het verduurzamen van monumenten. 

Het gaat om vier Gooise villa’s en drie monumentale arbeiderswoningen in de gemeenten Huizen, Gooise Meren en Hilversum. Bij de selectie van de monumenten is gekeken naar bouwjaar, constructie, motivatie, wensen van de bewoners en de verduurzamingsmogelijkheden in de woning.

Energieadviezen van start

De woningeigenaren starten op korte termijn met een intakegesprek met een adviseur waarin de technische, juridische en financiële mogelijkheden om te verduurzamen en energie te besparen in kaart worden gebracht. Op basis van die analyse wordt een uitgebreid adviesrapport met mogelijkheden gemaakt. Daarna wordt gekeken hoe het advies kan worden omgezet in concrete stappen naar de uitvoering.

De reacties van de huiseigenaren zijn enthousiast. ‘Het energieneutraal maken van een rijksmonument is een bijzondere uitdaging. Tot nu toe hebben we nog geen goede ondersteuning gevonden om ons hierbij te begeleiden. Dagelijks bewonderen voorbijgangers ons monument. We houden het graag in stand, maar dragen ook graag bij aan het verduurzamen van het pand. Dat is een ingewikkeld project en dat kunnen we niet alleen,’ aldus een van de huiseigenaren.

Een leidraad voor monumenteigenaren

De Gooise villa en de arbeiderswoning komen beide relatief veel voor in de regio. Er is specifiek gezocht naar deze twee typen woningen omdat de energieadviezen onderdeel uitmaken van een regionaal project ter verduurzaming van monumenten. De kennis die wordt verkregen over de geselecteerde panden wordt, in samenwerking met adviesbureau De Groene Grachten, verwerkt in een online informatietool: een Groene Menukaart. Op deze manier hebben ook andere monumenteigenaren toegang tot informatie over energiebesparende maatregelen en bijbehorende juridische en financiële aspecten.

Kijk voor meer informatie op www.degroenegrachten.nl of www.degroenemenukaart.nl

Voor dit project werkt de Regio samen met De Groene Grachten, een bureau dat is gespecialiseerd in het verduurzamen van historische gebouwen. Dit project wordt medegefinancierd door de provincie Noord-Holland en is onderdeel van het regionale programma Energietransitie:
www.energietransitiegv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws