voor inwoners, met gemeenten

Voor inwoners, met gemeenten en onze partners

2018: een jaar waarin de woorden duurzaam en circulair in veel onderwerpen terug te vinden was, omdat we geloven in een betere en schonere Gooi en Vechtstreek. In maart traden nieuwe raadsleden en bestuurders aan en de kaarten werden opnieuw geschud. De eerste grote stappen werden dit jaar gezet naar een rookvrije generatie: geen sigaretten meer op de sportvelden, kantines en schoolpleinen. De uitrol van de GAD containers leidde ertoe dat onze inwoners massaal aan de bak gingen om hun afval te scheiden. Een jaar waarin de eerste groep kinderen werd gevaccineerd tegen meningokokken. Het was ook het jaar met veel aandacht voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kunst en Cultuur (met hoofdletters) waren te vinden op verschillende podia met een primeur voor het  Erfgoedfestival.

Dit was het jaar waarin veel mogelijk werd gemaakt vanuit de gedachte dat we altijd het verschil willen maken voor onze inwoners. Dit doen we niet alleen, maar samen met gemeenten en onze partners. Met een selectie uit onze tweets in 2018 sluiten we het oude jaar af en zien we uit naar het nieuwe.

Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

April 2018

Mei 2018

Juni 2018

Juli 2018

Augustus 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018